Compromís demana la dimissió de Susana Marqués després de la sentència sobre la indemnització a una mercantil per les obres de la piscina

Bonet Hancox: “L’alcaldessa no pot votar en assumptes on tinga un interès personal: li ho ha dit Compromís en reiterades vegades i ara li ho ha tornat a dir la Justícia”
Trenco: “Ens agradaria saber si Moliner, després d’açò, continua donant el seu suport a la alcaldessa de Benicàssim”

“L’alcaldessa no pot votar en assumptes on tinga un interès personal: li ho ha dit Compromís en reiterades vegades i ara li ho ha tornat a dir la Justícia”. Així de contundent s’ha mostrat el portaveu de Compromís en l’ajuntament de Benicàssim, Joan Bonet Hancox, després de conéixer la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló en la qual es diu que Susana Marqués estava obligada a absentar-se en el debat i votació en assumptes d’aquest tipus.

La sentència es refereix, en concret, a la indemnització que havia de cobrar una mercantil per les inversions realitzades en la piscina municipal. “Marqués va ser advertida reiteradament per Compromís i li vam demanar, tant a ella com als dos regidors que estan afectats ara per la sentència, que s’absentara del ple”, ha explicat Bonet Hancox.

Aquest cas va començar l’any 2013, quan un acord plenari va decidir sobre la indemnització que havia de cobrar una de les empreses d’eixa mercantil per les inversions realitzades en la piscina municipal. Marqués mantenia interés personal amb aquesta constructora “com ha quedat acreditat”, ja que el seu cònjuge “és treballador d’eixa empresa”, alhora que els altres dos regidors “eren treballadors o gerents de mercantils que integraven el grup empresarial (i encara ho són en l’actualitat), i per tant haurien d’haver-se absentat de la votació”.

Com no va ser així, el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicàssim afirma que “l’acord que es va prendre sobre la indemnització és nul de ple dret. En aquest cas, les conseqüències d’eixa decisió encara són pitjor per la repercussió econòmica i social de l’acord”.  És a dir, segons el regidor de Compromís, això tindrà conseqüències administratives i econòmiques que poden ser greus per al municipi de Benicàssim i, per tant, “el mínim que es pot demanar és que també tinga la conseqüència política de la immediata dimissió de l’alcaldessa com a responsable directa. Se li va recordar en diverses ocasions que, per la seua vinculació pròpia i familiar amb eixe grup empresarial, estava obligada legalment a absentar-se i, si no per aquesta raó, sí com a mínim per ètica política”.

Bonet Hancox ha lamentat que aquest succés no és un fet aïllat sinó que “s’estén a molts altres acords que han pres l’alcaldessa i altres regidors amb un gran nombre d’assumptes relacionats amb l’esmentat grup empresarial i en els que Marqués s’hauria d’haver absentat, com ara decreta la sentència. Tots eixos acords potser s’hagen d’anul·lar o que revisar”.

Per al grup municipal de Compromís, s’ha produït un perjudici a l’Ajuntament i a les arques municipals “per culpa de la irresponsabilitat manifesta i reiterada de l’alcaldessa, un assumpte que pot ser molt greu, i això pot derivar, a més de la responsabilitat administrativa i política, en responsabilitat personal i patrimonial directa”, ha subratllat Hancox.

Una vegada més, l’alcaldessa es posa, per la seua irresponsabilitat, “fora de la legalitat, i obri la porta a la interposició de demandes civils i penals, si no acata l’esmentada sentència i torna a votar i entrar en debat sobre una proposta o moció plenària relacionada directament amb la mercantil”, ha conclòs el portaveu de Compromís a Benicàssim.

Per la seua part, el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, es pregunta quina serà ara la posició del president del Partit Popular i de la Diputació, Javier Moliner,  davant la sentencia que ratifica que Susana Marqués s’hauria d’haver absentat del ple quan es va aprovar una indemnització a la empresa on treballa el seu marit i dos regidors del PP que també s’haurien d’haver absentat. “Ens agradaria saber si Moliner, després d’açò, continua donant el seu suport a la alcaldessa de Benicàssim”, ha dit Trenco.

——————————————-

GRUP COMPROMÍS PER BENICÀSSIM

Compromís pide la dimisión de Susana Marqués tras la sentencia sobre la indemnización a una mercantil por las obras de la piscina

Bonet Hancox: “La alcaldesa no puede votar en asuntos donde tenga un interés personal: se lo ha dicho Compromís en reiteradas veces y ahora se lo ha vuelto a decir la Justicia”
Trenco: “Nos gustaría saber si Moliner, después de esto, continúa dando su apoyo a la alcaldesa de Benicàssim”

“La alcaldesa no puede votar en asuntos donde tenga un interés personal: se lo ha dicho Compromís en reiteradas veces y ahora se lo ha vuelto a decir la Justicia”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Benicàssim, Joan Bonet Hancox, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón en la que se dice que Susana Marqués estaba obligada a ausentarse en el debate y votación en asuntos de este tipo. La sentencia se refiere, en concreto, a la indemnización que debía cobrar una mercantil por las inversiones realizadas en la piscina municipal. “Marqués fue advertida reiteradamente por Compromís y le pedimos, tanto a ella como a los dos concejales que están afectados ahora por la sentencia, que se salieran del pleno”, explicó Bonet Hancox.

Este caso comenzó en 2013, cuando un acuerdo plenario decidió sobre la indemnización que debía cobrar una de las empresas de esa mercantil por las inversiones realizadas en la piscina municipal. Marqués mantenía interés personal con esta constructora “como ha quedado acreditado”, ya que su cónyuge “es trabajador de esa empresa”, al tiempo que los otros dos concejales “eran trabajadores o gerentes de mercantiles que integraban el grupo empresarial (y aún lo son en la actualidad), y por lo tanto deberían haberse ausentado de la votación”. Como no fue así, el portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Benicàssim afirma que “el acuerdo que se tomó sobre la indemnización es nulo de pleno derecho. En este caso, las consecuencias de esa decisión todavía son peor por la repercusión económica y social del acuerdo “.

Es decir, según el concejal de Compromís, esto tendrá consecuencias administrativas y económicas que pueden ser graves para el municipio de Benicàssim y, por tanto, “lo mínimo que se puede pedir es que también tenga la consecuencia política de la inmediata dimisión del alcaldesa como responsable directa. Se le recordó en varias ocasiones que, por su vinculación propia y familiar con ese grupo empresarial, estaba obligada legalmente a ausentarse y, si no por esta razón, sí al menos por ética política”.

Bonet Hancox lamentó que este suceso no es un hecho aislado sino que “se extiende a muchos otros acuerdos que han tomado la alcaldesa y otros concejales con un gran número de asuntos relacionados con el citado grupo empresarial y en los que Marqués debería haber ausentado, como decreta la sentencia. Todos esos acuerdos quizá deban anularse o que revisarse”.

Para el grupo municipal de Compromís, se ha producido un perjuicio al Ayuntamiento y a las arcas municipales “por culpa de la irresponsabilidad manifiesta y reiterada de la alcaldesa, un asunto que puede ser muy grave, y esto puede derivar, además de la responsabilidad administrativa y política, en responsabilidad personal y patrimonial directa”, subrayó Hancox.

Una vez más, la alcaldesa se pone, por su irresponsabilidad, “fuera de la legalidad, y abre la puerta a la interposición de demandas civiles y penales, si no acata dicha sentencia y vuelve a votar y entrar en debate sobre una propuesta o moción plenaria relacionada directamente con la mercantil “, concluyó el portavoz de Compromís en Benicàssim.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, se pregunta cuál será ahora la posición del presidente del Partido Popular y de la Diputación, Javier Moliner, ante la sentencia que ratifica que Susana Marqués debería haber ausentado del pleno cuando se aprobó una indemnización a la empresa donde trabaja su marido y dos concejal del PP que también se tendrían que haber ausentado. “Nos gustaría saber si Moliner, después de esto, continúa dando su apoyo a la alcaldesa de Benicàssim”, ha dijo Trencco.

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *