Exigim la convocatòria de la Mesa de Negociació del Consorci de Bombers

Compromís exigeix la convocatòria immediata de la Mesa de Negociació del Consorci de Bombers «en temps i forma i amb tots els sindicats»

Trenco: «La plantilla és insuficient i envellida i la Diputació sembla que no té intenció de corregir aquesta situació»

Els representants de Compromís s’han abstingut en l’assemblea del Consorci Provincial de Bombers, que s’ha fet a la Diputació aquest matí, perquè la coalició està «en profund desacord amb la manera amb la qual el Partit Popular i el diputat Luis Rubio estan gestionant aquest organisme», ha manifestat Xavier Trenco. Trenco, portaveu de Compromís en la institució provincial, ha manifestat que Compromís ha fet costat d’aquesta manera als sindicats que fa uns dies no van acudir a la Mesa General de Negociació com a protesta perquè, segons van dir, no se’ls havia convocat en temps i forma. Xavier Trenco ha demanat que amb la màxima urgència es convoque la Mesa General de Negociació (MGN) «com van sol·licitar els sindicats en el mes de febrer».

En eixa data, «els representants de SPPLB, CCOO i CSI-F van presentar un escrit per demanar la convocatòria de la MGN per tractar el contingut i la publicació de les bases per a començar un procés selectiu per a cobrir les vacants de bombers. Però arriba el mes d’octubre i no s’ha convocat com cal, a pesar dels mesos que han passat des de que es va demanar». A més, a més, açò suposa que es retarda la convocatòria de noves places, que és un dels problemes més importants que té el Consorci». «Fa molts anys que no ixen places, amb la qual cosa la plantilla pateix, d’una banda, la precarietat que suposa tindre pocs treballadors; d’un altra, una plantilla envellida».

Segons el portaveu de la coalició a la institució provincial, «la plantilla de bombers és de totes totes insuficient i la Diputació no té intenció de corregir aquesta anomalia, una situació escandalosa que ha estat denunciada per Compromís i pels sindicats des de fa anys». Segons Trenco, caldrien una quarantena de places més per a donar servei i poder fer una adequada rotació de torns als parcs del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Orpesa), Plana Baixa (Nules) i Alt Palància (Sogorb). Per això, «Compromís exigeix la convocatòria immediata d’una Mesa de Negociació, on totes les parts i tots els sindicats es senten a dialogar i a arribar, d’una vegada per totes, a un acord sobre les bases de la convocatòria i sobre les necessitats que té aquest col·lectiu de treballadors».

———————–

Compromís exige la convocatoria inmediata de la Mesa de Negociación del Consorcio de Bomberos «en tiempo y forma y con todos los sindicatos»

Trenco: «La plantilla es insuficiente y envejecida y la Diputación parece que no tiene intención de corregir esta situación»

Los representantes de Compromís se han abstenido en la asamblea del Consorcio Provincial de Bomberos, que se ha hecho a la Diputación esta mañana, porque la coalición está “en profundo desacuerdo con la manera con la que el PP y el diputado Luis Rubio están gestionando este organismo», manifestó Xavier Trenco. Trenco, portavoz de Compromís en la institución provincial, ha manifestado que Compromís ha apoyado de esta manera a los sindicatos que hace unos días no acudieron a la Mesa General de Negociación como protesta porque, según dijeron, no se les había convocado en tiempo y forma.

Xavier Trenco ha pedido que con la máxima urgencia se convoque la Mesa General de Negociación (MGN) «como solicitaron los sindicatos en el mes de febrero». En esa fecha, «los representantes de SPPLB, CCOO y CSI-F presentaron un escrito para pedir la convocatoria de la MGN para tratar el contenido y la publicación de las bases para comenzar un proceso selectivo para cubrir las vacantes de bomberos. Pero llega el mes de octubre y no se ha convocado como es debido, a pesar de los meses que han pasado desde que se pidió». Además, esto supone que se retrasa la convocatoria de nuevas plazas, que es uno de los problemas más importantes que tiene el Consorcio». «Hace muchos años que no salen plazas, con lo que la plantilla sufre, por un lado, la precariedad que supone tener pocos trabajadores; por otro, una plantilla envejecida».

Según el portavoz de la coalición en la institución provincial, «la plantilla de bomberos es a todas luces insuficiente y la Diputación no tiene intención de corregir esta anomalía, una situación escandalosa que ha sido denunciada por Compromís y por los sindicatos desde hace años». Según Trenco, serían necesarios unas cuarenta plazas más para dar servicio y poder hacer una adecuada rotación de turnos en los parques del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Oropesa), Plana Baja (Nules) y Alto Palancia (Segorbe). Por ello, «Compromís exige la convocatoria inmediata de una mesa de negociación, donde todas las partes y todos los sindicatos se sienten a dialogar y a llegar, de una vez por todas, a un acuerdo sobre las bases de la convocatoria y sobre las necesidades que tiene este colectivo de trabajadores».

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *