Compromís i la resta de l’oposició denuncien les dificultats per consultar documentació

Trenco: “Hem arribat a comissions, fins i tot a plens, sense haver pogut estudiar els assumptes que anàvem a debatre’s perquè la documentació estava incompleta o la teníem pocs minuts abans que començaren les sessions”

Compromís ha demanat a l’equip de govern de la Diputació que facilite amb més diligència la documentació “de la gestió del dia a dia i dels expedients que se’ns lliuren com a grup polític amb representació en aquesta institució”, ha manifestat el portaveu de la coalició, Xavier Trenco. El diputat de Compromís ha explicat que “des de fa massa temps hem arribat a les comissions, fins i tot als plens, sense haver pogut estudiar els assumptes que anem a debatre perquè la documentació està incompleta o la tenim pocs minuts abans que comencen les sessions”.

Aquesta situació ha motivat diverses reunions “en un intent de reconduir la situació i, si bé semblava que havia bona predisposició, potser per un excés de treball a la casa han anat passant els mesos sense que haja canviat res substancialment”. Així mateix, Trenco ha lamentat que “en cada ocasió hi ha expedients que es presenten d’urgència: resulta una miqueta increïble que tots tinguen aquesta consideració o que no s’hagen pogut tramitar abans”. Compromís, juntament amb la resta de grups de l’oposició, ha donat suport una moció en la qual s’insta a l’equip de govern del PP a prendre una sèrie de decisions per facilitar la feina de control “que és inherent a la funció per a la qual vam ser elegits “, ha subratllat Trenco.

“En altres ocasions ja hem sol·licitat que hi haja un criteri de funcionament uniforme en les quatre comissions de treball en què estem representats. No és lògic que cadascuna tinga, per exemple, diferents maneres d’introduir els assumptes en el sistema informàtic intern -Gestiona- i que calga estar ‘bussejant’ pels fitxers i trobar el que cerques”. El diputat de Compromís ha recordat que una empresa va realitzar aquest estiu un estudi per fer un diagnòstic sobre la transparència i els canals de participació que tenen polítics i ciutadans en la institució.

“En aquest context, ja vam dir que el fonamental era tenir tota la informació al nostre abast, tot i que entenem que hi ha períodes de molts treball per als funcionaris de la Diputació que provoquen retards en els tràmits”. Els grups de l’oposició també demanen que en el cas que hi haja un expedient de veritable urgència el mateix dia de la celebració de comissions, s’envie en format paper a tots els grups polítics una còpia de l’esmentat expedient urgent. “El que vol Compromís és poder complir amb èxit l’encàrrec pel qual els ciutadans van dipositar la seua confiança en nosaltres i que no és altre que exercir una tasca de fiscalització de la gestió de l’equip de govern”, ha reiterat Trenco.

En aquest sentit, cal recordar que Compromís ha demanat participar en la Taula Negociadora General del Consorci de Bombers. “Volem ser-hi on estem convençuts que som necessaris perquè així ens ho han demanat, en alguns casos, els ciutadans; en altres, com en aquest dels bombers, els treballadors. Demanem al PP que atenga aquesta sol·licitud i demostre així la seua voluntat de fer de la Diputació un palau transparent, com en tantes ocasions ha expressat el seu president, Javier Moliner”, ha conclòs Trenco.

—————————————-

COMPROMÍS PIDE AL PP MÁS DILIGENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA A LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN
Trenco: “Llegamos a las comisiones, incluso a los plenos, sin haber podido estudiar los asuntos que vamos a debatir porque la documentación está incompleta o la tenemos pocos minutos antes de que empiecen las sesiones”

Compromís ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación que facilite con más diligencia la documentación “de la gestión del día a día y de los expedientes que se nos entregan como grupo político con representación en esta institución”, ha manifestado el portavoz de la coalición, Xavier Trenco. El diputado de Compromís ha explicado que “desde hace demasiado tiempo llegamos a las comisiones, incluso a los plenos, sin haber podido estudiar los asuntos que vamos a debatir porque la documentación está incompleta o la tenemos pocos minutos antes de que empiecen las sesiones”.

Esta situación ha motivado diversas reuniones “en un intento de reconducir la situación y, si bien parecía que había buena predisposición, quizá por un exceso de trabajo en la casa han ido pasando los meses sin que haya cambiado nada sustancialmente”. Asimismo, Trenco ha lamentado que “en cada ocasión hay expedientes que se presentan de urgencia: resulta un poco increíble que todos tengan esa consideración o que no se hayan podido tramitar antes”.

Compromís, junto con el resto de grupos de la oposición, ha respaldado una moción en la que se insta al equipo de gobierno del PP a tomar una serie de decisiones para facilitar el trabajo de control “que es inherente a la función para la que fuimos elegidos”, ha subrayado Trenco. “En otras ocasiones ya hemos solicitado que haya un criterio de funcionamiento uniforme en las cuatro comisiones de trabajo en las que estamos representados. No es lógico que cada una tenga, por ejemplo, diferentes maneras de introducir los asuntos en el sistema informático interno –Gestiona- y que haya que estar ‘buceando’ por los archivos para encontrar el que buscas”.

El diputado de Compromís ha recordado que una empresa realizó este verano un estudio para hacer un diagnóstico sobre la transparencia y los canales de participación que tienen políticos y ciudadanos en la institución. “En ese contexto, ya dijimos que lo fundamental era tener toda la información a nuestro alcance, aunque entendemos que hay periodos de muchos trabajo para los funcionarios de la Diputación que provocan retrasos en los trámites”. Los grupos de la oposición también piden que en el caso de que exista un expediente verdadera urgencia el mismo día de la celebración de comisiones, se envíe en formato papel a todos los grupos políticos una copia de dicho expediente urgente.

“Lo que quiere Compromís es poder cumplir con éxito el encargo por el que los ciudadanos depositaron su confianza en nosotros y que no es otro que ejercer una labor de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno”, ha reiterado Trenco. En este sentido, cabe recordar que Compromís ha pedido participar en la Mesa Negociadora General del Consorcio de Bomberos. “Queremos estar allí donde estamos convencidos de que somos necesarios porque así nos lo han pedido, en algunos casos, los ciudadanos; en otros, como en este de los bomberos, los trabajadores. Pedimos al PP que atienda esta solicitud y demuestre así su voluntad de hacer de la Diputación un palacio transparente, como en tantas ocasiones ha expresado su presidente, Javier Moliner”, ha concluido Trenco.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *