Impugnem les bases de les ajudes al foment de l’ocupació

Compromís impugna les bases de les ajudes al foment de l’ocupació perquè puguen participar-hi els ajuntaments

El portaveu a la Diputació, Xavier Trenco, denuncia que no van rebre la documentació en temps i forma per a debatre-la a la comissió corresponent

El Grup Compromís denuncia la falta de transparència de l’equip de govern de la Diputació que arriba fins i tot a l’extrem d’escamotejar la informació sobre els assumptes que es tracten en les comissions informatives. Així ha ocorregut en l’última comissió de creixement econòmic en la qual Compromís tenia previst demanar l’ampliació de les ajudes a la promoció econòmica perquè pogueren participar els ajuntaments i no únicament entitats privades. No va poder fer-ho, no obstant això, perquè l’oposició no va tenir accés a la documentació fins al dia anterior.

L’article 37 del Reglament Orgànic de la Diputació estableix textualment que «la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que debe servir de base de debate, y en su caso, a votación, deberá estar a disposición de lo miembros de la Comisión desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma». És a dir, el dijous anterior al dimarts en el qual se celebra la comissió.

«Vam haver de demanar expressament accés a la documentació perquè no anem a negociar una cosa que desconeixem», assenyala el portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco. «Nosaltres som gent seriosa i ens estudiem en profunditat cada assumpte que hem de votar, especialment en els casos en què la nostra voluntat és introduir millores, com era aquest», remarca Trenco. Per aquest motiu, Compromís ha impugnat les bases perquè els seus diputats disposen del temps necessari per a revisar la documentació.

El diputat ha explicat que vistes les bases d’aquestes ajudes corresponents a 2017, van pretendre que tingueren cabuda els ajuntaments perquè són les institucions a les quals es dirigeixen en primer lloc les persones aturades per consultar oportunitats de treball.

—————————————-

Compromís impugna las bases de las ayudas al fomento del empleo para que puedan participar los ayuntamientos

El portavoz en la Diputación, Xavier Trenco, denuncia que no recibieron la documentación en tiempo y forma para debatirla en la comisión correspondiente

El Grup Compromís denuncia la falta de transparencia del equipo de gobierno de la Diputación que llega incluso al extremo de escamotear la información sobre los asuntos que se tratan en las comisiones informativas. Así ha ocurrido en la última comisión de crecimiento económico en la que Compromís tenía previsto pedir la ampliación de las ayudas a la promoción económica para que pudieran participar los ayuntamientos y no únicamente entidades privadas. No pudo hacerlo, sin embargo, porque la oposición no tuvo acceso a la documentación hasta el día anterior.

El artículo 37 del Reglamento Orgánico de la Diputación establece textualmente que «la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que debe servir de base de debate, y en su caso, a votación, deberá estar a disposición de lo miembros de la Comisión desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma». Es decir, el jueves anterior al martes en el que se celebra la comisión.

«Tuvimos que pedir expresamente acceso a la documentación porque no vamos a negociar una cosa que desconocemos», señala el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco. «Nosotros somos gente seria y nos estudiamos en profundidad cada asunto que tenemos que votar, especialmente en los casos en que nuestra voluntad es introducir mejoras, como era este», remarca Trenco. Por este motivo, Compromís ha impugnado las bases para que sus diputados dispongan del tiempo necesario para revisar la documentación.

El diputado ha explicado que vistas las bases de estas ayudas correspondientes a 2017, pretendieron que tuvieran cabida los ayuntamientos porque son las instituciones a las que se dirigen en primer lugar las personas desempleadas para consultar oportunidades de trabajo.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *