Compromís per les Alqueries vota no a uns comptes “de dretes” que laminen les ajudes a col·lectius desfavorits

La portaveu de Compromís lamenta que “l’alcaldessa incomplisca la seua paraula davant la ciutadania i elimine la partida per rehabilitar el Replà a la qual s’havia compromés”


Albero: “El gir conservador es constata en reduir de 25.000 a 2.500 euros les ajudes a desfavorits i reduir partides de Joventut, Transparència i Medi ambient”


“Els pressupostos de les Alqueries, després del pacte PSOE Ciutadans, i l’expulsió arbitrària i injustificada de Compromís de l’equip de Govern, no fan més que constatar el fre al canvi de progrés i el gir a la dreta decidit pel PSOE amb els seus socis de facto de Ciutadans”. Així ho ha manifestat la portaveu de Compromís, Betlem Albero, després del ple dels pressupostos en els quals Compromís ha votat en contra per “ser regressius i per retrocedir en les polítiques per a les persones”.

Albero, en la seva intervenció en el ple ha lamentat que “la primera decisió del PSOE i de la marca blanca del PP en qui es recolzen ha estat la disminució de la partida d’ajudes a col·lectius desfavorits, que era de 25.000 euros, per deixar-la en una aportació testimonial de només 2.500 euros”.

Referent a això, s’ha manifestat també la portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Mônica Àlvaro, qui ha assenyalat que “malgrat les retallades per als desfavorits que constaten aquests pressupostos, des de Compromís estarem vigilants perquè no es torpedine l’aposta social i per la igualtat que duem a terme des del Consell”.

Per Albero, “aquesta retallada en l’aposta per la igualtat és més greu encara perquè va acompanyada de retallades generalitzades en altres partides que en Compromís considerem estratègiques per dissenyar el futur: medi ambient, que es redueix en 4.500 euros. Participació Ciutadana, que es redueix en 1.500 euros i Joventut, que es redueix en 12.000 euros”. En definitiva, “els pressupostos de la vergonya de el ‘pacte amb la dreta dóna l’esquena a la joventut, retalla la participació, l’agricultura i el medi ambient”.

És més, afegeix Albero, “també el Patrimoni es veu reduït i, a més amb el clar incompliment de la paraula de l’alcaldessa, qui va assegurar davant la ciutadania i davant la premsa que assumiria la posada en valor del Replà, però ara veiem que faltava a la veritat perquè la partida és inexistent”. És preocupant, a més, segons Compromís l’escassa partida d’Educació per la Escola d’Infantil, “que ens fa pensar que, o bé no pensen obrir l’altra aula, o bé es va a incomplir l’ordenança que estableix una ampliació de l’horari de la Escola d’Estiu”.

Des de Compromís, el seu portaveu ha lamentat que en aquest gir a la dreta també s’eliminenn les Regidories de Normalització Lingüística i la de Patrimoni, al mateix temps que “per la improvisació i les presses del pacte de dretes han oblidat formalitzar el cessament de l’edil de Compromís, Xavi Balaguer, de la cartera de Joventut, circumstància que demostra la falta d’interés de PSOE i Ciutadans per aquesta àrea”.

 

 —————————-

 

Compromís per las Alqueries vota no a unas cuentas “de derechas” que laminan las ayudas a colectivos desfavorecidos

La portavoz de Compromís lamenta que “la alcaldesa incumpla su palabra ante la ciudadanía y elimine la partida para rehabilitar el Replà la que se había comprometido”

Albero: “El giro conservador se constata en reducir de 25.000 a 2.500 euros las ayudas a desfavorecidos y reducir partidas de Juventud, Transparencia y Medio Ambiente”

“Los presupuestos de les Alqueries, tras el pacto PSOE Ciudadanos, y la expulsión arbitraria e injustificada de Compromís del equipo de Gobierno, no hacen más que constatar el freno al cambio de progreso y el giro a la derecha decidido por el PSOE con sus socios de facto de Ciudadanos “. Así lo ha manifestado la portavoz de Compromís, Betlem Albero, tras el pleno de los presupuestos en los que Compromís ha votado en contra por “ser regresivos y para retroceder en las políticas para las personas”.

Albero, en su intervención en el pleno lamentó que “la primera decisión del PSOE y de la marca blanca del PP en quien se apoyan ha sido la disminución de la partida de ayudas a colectivos desfavorecidos, que era de 25.000 euros , para dejarla en una aportación testimonial de sólo 2.500 euros “.

A este respecto, se ha manifestado también la portavoz adjunta de Compromís en les Cortes, Mónica Àlvaro, quien ha señalado que “a pesar de los recortes para los desfavorecidos que constatan estos presupuestos, desde Compromís estaremos vigilantes para que no se torpedee la apuesta social y por la igualdad que se está llevando a cabo desde el Consell “.

Para Albero, “este recorte en la apuesta por la igualdad es más grave aún porque va acompañada de recortes generalizados en otras partidas que en Compromís consideramos estratégicas para diseñar el futuro: medio ambiente, que se reduce en 4.500 euros. Participación Ciudadana, que se reduce en 1.500 euros y Juventud, que se reduce en 12.000 euros “.

En definitiva, “los presupuestos de la vergüenza del ‘pacto con la derecha da la espalda a la juventud, recorta la participación, la agricultura y el medio ambiente”.

Es más, añade Albero, “también el Patrimonio se ve reducido y, además con el claro incumplimiento de la palabra de la alcaldesa, quien aseguró ante la ciudadanía y ante la prensa que asumiría la puesta en valor del Replà, pero ahora vemos que faltaba a la verdad porque la partida es inexistente “. Es preocupante, además, según Compromís la escasa partida de Educación para la Escuela de Infantil, “que nos hace pensar que, o bien no piensan abrir la otra aula, o bien se va a incumplir la ordenanza que establece una ampliación del horario de la Escuela de Verano “.

Desde Compromís, su portavoz lamentó que en este giro a la derecha también se eliminen las Concejalías de Normalización Lingüística y la de Patrimonio, a la vez que “para la improvisación y las prisas del pacto de derechas han olvidado formalizar el cese del edil de Compromís, Xavi Balaguer, de la cartera de Juventud, circunstancia que demuestra la falta de interés de PSOE y Ciudadanos por esta área “.