Insistim en el protocol i la comunicació davant les nevades

Trenco: «El PP ens van reconèixer que el principal problema del temporal de 2017 va ser la falta d’informació que se’ls va donar als alcaldes de les poblacions que es van quedar aïllades per la neu. No volem que torne a passar»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha insistit en la seua petició de creació d’un protocol d’actuació davant el risc de pluges o nevades. El seu portaveu, Xavier Trenco, ha recordat que aquesta demanda «la venim repetint any rere any, sense obtindre cap resposta satisfactòria». Fins i tot, segons ha detallat Trenco, les últimes vegades que Compromís s’ha interessat per aquesta qüestió, «des de l’equip de govern ens van reconèixer que el principal problema en la nevada de gener de 2017 va ser la falta d’informació que se’ls va donar als alcaldes de les poblacions afectades, uns municipis que es van quedar en alguns casos aïllats per la neu. No volem que torne a passar».

Precisament, eixa és la principal crítica que fa Compromís al PP de la Diputació: que els alcaldes no van rebre les comunicacions oficials de les actuacions d’obertura de carreteres i neteja als seus municipis «quan resulta que són els alcaldes als que primer es dirigeixen els veïns si hi ha cap problema per un temporal», ha dit Trenco.

El diputat de Compromís ha insistit en l’oportunitat de corregir el que ell considera una deficiència en el sistema, sobretot, vists els problemes que ha hagut a causa de la neu en molts punts d’Espanya aquests dies passats. A més a més, Trenco ha recordat que «aquest any no s’ha presentat el Pla d’actuació d’emergències per nevades a l’hivern. Per tant, desconeixem si hi ha hagut alguna millora en els protocols d’actuació, millores que estem demanant des de fa anys».

Per tot açò, i una vegada avaluades les actuacions dels dispositius d’emergències dels anys passats, Compromís demana saber quines millores s’han incorporat al pla i, sobretot, «si s’ha habilitat un sistema de comunicació directa amb els alcaldes o amb altres persones que puguen tindre responsabilitat en les emergències, i així aquests estiguen informats al minut de les actuacions que es realitzen a les carreteres i camins de cada població. Per tant, que puguen donar millor les explicacions oportunes als veïns».

————————————————–

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN UN SISTEMA MÁS EFECTIVO ANTE LAS NEVADAS Y QUE SE MEJORE LA COMUNICACIÓN CON LOS ALCALDES DE LAS POBLACIONES QUE RESULTEN AFECTADAS

Trenco: «El PP nos reconoció que el principal problema del temporal de 2017 fue la falta de información que se les dio a los alcaldes de las poblaciones que se quedaron aisladas por la nieve. No queremos que vuelva a pasar»

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha insistido en su petición de creación de un protocolo de actuación ante el riesgo de lluvias o nevadas. Su portavoz, Xavier Trenco, ha recordado que esta demanda «la venimos repitiendo año tras año, sin obtener ninguna respuesta satisfactoria». Incluso, según ha detallado Trenco, las últimas veces que Compromís se ha interesado por esta cuestión, «desde el equipo de gobierno nos reconocieron que el principal problema en la nevada de enero de 2017 fue la falta de información que se les dio a los alcaldes de las poblaciones afectadas, unos municipios que se quedaron en algunos casos aislados por la nieve. No queremos que vuelva a pasar». Precisamente, esa es la principal crítica que hace Compromís al PP de la Diputación: que los alcaldes no recibieron las comunicaciones oficiales de las actuaciones de apertura de carreteras y limpieza en sus municipios «cuando resulta que son los alcaldes a quines  primero se dirigen los vecinos si hay algún problema a causa de un temporal», ha dicho Trenco.

El diputado de Compromís ha insistido en la oportunidad de corregir lo que él considera una deficiencia en el sistema, sobre todo, vistos los problemas que ha habido debido a la nieve en muchos puntos de España estos días pasados. Además, Trenco ha recordado que «este año no se ha presentado el Plan de actuación de emergencias por nevadas . Por lo tanto, desconocemos si ha habido alguna mejora en los protocolos de actuación, mejoras que estamos pidiendo desde hace años».

Por todo esto, y una vez evaluadas las actuaciones de los dispositivos de emergencias de los años pasados, Compromís pide saber qué mejoras se han incorporado al plan y, sobre todo, «si se ha habilitado un sistema de comunicación directa con los alcaldes o con otras personas que puedan tener responsabilidad en las emergencias y así que estos estén informados al minuto de las actuaciones que se realizan en las carreteras y caminos de cada población. Por tanto, que puedan dar mejor las explicaciones oportunas a los vecinos».

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *