foto remolarEl premi per al guanyador serà de 300 euros i els aspirants hauran de presentar com a màxim dos dissenys

Les obres, que hauran de tindre com a màxim quatre colors, es presentaran en dina4, amb aportació d’un CD o una memora USB i hauran d’incloure el lema ‘Palau de Betxí’

La rehabilitació i posada en valor del Palau dels comptes d’Ariza de Betxí, edifici patrimonial més emblemàtic de la localitat, declarat BIC i únic exemple en la Comunitat d’obra civil renaixentista, és una de les prioritats de l’equip de Govern del nacionalista Alfred Remolar. Per este motiu, per fomentar la seua promoció en paral·lel als treballs de recuperació que s’estan duent a terme, l’Ajuntament de Betxí ha decidit impulsar un concurs per  triar entre els dissenys presentats el logotip que represente el Palau Castell i que el promocione. D’esta manera, l’Ajuntament de Betxí, a més de treballar en la recuperació física de l’edifici fa un pas més per a promocionar el seu valor com a actiu turístic i patrimonial de la localitat. “Després d’acabar la primera fase dels treballs, ara el pròxim pas a donar és recuperar el pati renaixentista i fer-lo visitable. A més, s’han dut a terme gestions amb el director general de Patrimoni per optar a rebre rebre fons de l’1% cultural i s’han enviat esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per obrir noves vies de finançament. No obstant això, considerem que en paral·lel hem d’iniciar ja les labors de promoció d’este espai que ha estat massa anys infravalorat”, explica l’alcalde de Betxí, Alfred Remolar.

Els aspirants a crear el disseny del logotip  que representarà este històric immoble podran presentar els seus treballs fins al 16 de desembre en l’Ajuntament. Per optar al concurs hauran de presentar com a documentació una instància de sol·licitud de participació, a més d’incloure com a màxim dos dissenys. Els treballs hauran de presentar-se en dina4, amb aportació d’un CD o memòria USB del mateix. Les creacions podran incloure un màxim de quatre colors i s’ha d’incloure en el treball una breu descripció del significat del disseny. Cada una de les creacions haurà d’incloure el lema de ‘Palau de Betxí’.