Ignasi Garcia recull les demandes dels alcaldes de la Mancomunitat de Penyagolosa a la Diputació de Castelló

Segons el diputat provincial, “cal compensar els esforços dels xicotets municipis que aposten per la recollida selectiva en origen i la reducció de les deixalles” 

El diputat de Cicle Integral de l’Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, ha estat reunit amb els alcaldes de la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord per recollir les principals necessitats detectades al seus municipis i que afecten les competències de la Diputació de Castelló. 

Així, per una banda, Garcia s’ha compromés a revisar, junt amb el Consorci de Residus número 2, un sistema de taxes de recollida per quilograms. Segons el diputat provincial, “aquesta mesura podria complementar el projecte de recollida selectiva de residus en origen que ha iniciat l’Ajuntament de Vistabella i que preveu ampliar-se a tota la mancomunitat”. Només durant els mesos de juliol i agost, la localitat ha aconseguit recuperar i autogestionar uns 200 quilograms de residus urbans de tipus orgànic per a compostatge. 

“Hem de compensar els esforços de les xicotetes localitats que, amb els seus propis recursos, aposten per reduir el fem que va als abocadors, faciliten el reciclatge i marquen el camí en gestió de residus a les ciutats”, ha manifestat Garcia. En eixa línia, ha traslladat també als alcaldes la seua intenció de desbloquejar el pla d’ecoparcs i facilitar un ecoparc mòbil a la mancomunitat.

D’altra banda, el diputat també ha acordat traslladar a la institució provincial les sol·licituds d’altres àrees de Diputació que tenen a veure, per exemple, amb la projecció del Parc de Penyagolosa com a referent natural i identitari a tot el País Valencià o amb la mediació amb les empreses de comunicacions per a la millora real i sostenible de les connexions a les xarxes de telefonia mòbil i Internet.

Cal recordar que la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord es va crear per unificar serveis de les poblacions de Vistabella, Atzeneta, Benafigos i Xodos l’estiu de l’any 2018. 


Ignasi Garcia recoge las demandas de los alcaldes de la Mancomunidad de Penyagolosa a la Diputació de Castelló

Según el diputado provincial, “hay que compensar los esfuerzos de los pequeños municipios que apuestan por la recogida selectiva en origen y la reducción de las basuras”

El diputado de Ciclo Integral del agua, Renovables, Residuos y Reciclaje, Ignasi Garcia, se ha estado reunido con los alcaldes de la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord para recoger las principales necesidades detectadas en sus municipios y que afectan las competencias de la Diputació de Castelló. 

Así, por un lado, Garcia se ha comprometido a revisar, junto con el Consorcio de Residuos número 2, un sistema de tasas de recogida por kilogramos. Según el diputado provincial, “esta medida podría complementar el proyecto de recogida selectiva de residuos en origen que ha iniciado el Ayuntamiento de Vistabella y que prevé ampliarse a toda la mancomunidad”. Solo durante los meses de julio y agosto, la localidad ha conseguido recuperar y autogestionar unos 200 kilogramos de residuos urbanos de tipo orgánico para compostaje. 

“Tenemos que compensar los esfuerzos de las pequeñas localidades que, con sus propios recursos, apuestan por reducir la basura que va a los vertederos, facilitan el reciclaje y marcan el camino en gestión de residuos a las ciudades”, ha manifestado Garcia. En esa línea, ha trasladado también a los alcaldes su intención de desbloquear el plan de ecoparques y facilitar un ecoparque móvil a la mancomunidad.

Por otro lado, el diputado también ha acordado trasladar a la institución provincial las solicitudes de otras áreas de Diputación que tienen que ver, por ejemplo, con la proyección del Parque de Penyagolosa como referente natural e identitario en todo el País Valenciano o con la mediación con las empresas de comunicaciones para la mejora real y sostenible de las conexiones a las redes de telefonía móvil e Internet.

Hay que recordar que la Mancomunidad de Penyagolosa-Pueblos del Norte se creó para unificar servicios de las poblaciones de Vistabella, Atzeneta, Benafigos y Xodos el verano del año 2018.