Trenco: “L’objectiu del PATIVEL és preservar el medi litoral però també contribuir a millorar l’activitat turística”

El grup Compromís a la Diputació ha presentat una moció en la qual sol·licita que el Consell emprenga les accions necessàries per “garantir l’ordenació racional i a protecció ambiental i del paisatge de la costa”, ha explicat el portaveu, el Xavier Trenco. Aquesta petició passa per l’aprovació del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), un pla que va començar a dissenyar-se en 2015 i en el qual es va requerir la col·laboració de tots els municipis que comprenen la franja litoral de la Comunitat Valenciana , així com dels agents econòmics i socials de la Comunitat.

“Aquest document s’ha enriquit amb les aportacions de propietaris de sòl i altres agents econòmics i socials”, ha assenyalat Trenco. “Del que es tracta ara és de demanar des de la Diputació que s’aprove el PATIVEL, però també que es faça una segona fase de participació i consulta pública del pla, un cop analitzades les al·legacions, informes, suggeriments fets”, ha matisat el diputat de Compromís. Per Trenco, “l’objectiu d’aquest pla és preservar el medi litoral amb una ordenació racional però també, contribuir a millorar l’activitat turística”.

Cal recordar que durant diversos mesos s’han dut a terme presentacions del PATIVEL en algunes localitats de la província, entre elles Vinaròs i Alcalà de Xivert, i estan previstes més jornades en els pròxims dies seguint el Pla de Participació Pública. Concretament, el proper dilluns a la vesprada està previst que se celebre una a Castelló, a la qual assistirà el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando.

——————————————

Trenco: “El objetivo del PATIVEL  es preservar el medio litoral pero también contribuir a mejorar la actividad turística”

El grupo Compromís de la Diputación ha presentado una moción en la que solicita que el Consell emprenda las acciones necesarias para “garantizar la ordenación racional y a protección ambiental y del paisaje de la costa”, ha explicado el portavoz, Xavier Trenco. Esta petición pasa por la aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), un plan que comenzó a diseñarse en 2015 y en el cual se requirió la colaboración de  todos los municipios que comprenden la franja litoral de la Comunidad Valenciana, así como de los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

“Este documento se ha enriquecido con las aportaciones  de propietarios de suelo y otros agentes económicos y sociales”, ha señalado Trenco. “De lo que se trata ahora es de pedir desde la Diputación que se apruebe el PATIVEL, pero también de que se realice una segunda fase de participación y consulta pública del plan, una vez analizadas las alegaciones, informes, sugerencias realizadas”, ha matizado el diputado de Compromís. Para Trenco, “el objetivo de este plan es preservar el medio litoral con una ordenación racional pero también, contribuir a mejorar la actividad turística”.

Cabe recordar que durante varios meses se han llevado a cabo presentaciones del PATIVEL en algunas localidades de la provincia, entre ellas Vinaròs y Alcalà de Xivert, y están previstas más jornadas en los próximos días siguiendo el Plan de Participación Pública. Concretamente, el próximo lunes por la tarde está previsto que se celebre una en Castellón, a la que asistirá el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando.