Trenco: “És una contradicció que en aquest fòrum no tinguen veu totes les organitzacions que tinguen alguna cosa a aportar sobre com serà el futur del seu territori”

El portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco, ha manifestat que “la participació de la societat civil és fonamental per frenar el despoblament i evitar que els pobles moren. Per això ens sembla imprescindible que les propostes vinguen dels col·lectius que més coneixen el territori, com els Grups d’Acció Local (GAL)”. La valoració l’ha fet el diputat durant el transcurs del fòrum sobre despoblament que s’ha celebrat hui a la Diputació de Castelló, concretament, durant la taula rodona en la qual s’han abordat polítiques per afavorir la repoblació i on s’ha tractat sobre aquests grups d’acció local.

Per Trenco, “si no hi ha inversions, ajudes, noves vies d’explotació dels recursos naturals, els pobles de l’interior estan condemnats a desaparèixer. I aquestes iniciatives s’han de fer tenim en compte els GAL, que són els encarregats de la gestió de l’estratègia de desenvolupament local”. Segons el diputat de Compromís, “l’únic instrument que tenen les entitats privades, les associacions, i els col·lectius rurals per poder generar recursos econòmics en els municipis i evitar així el despoblament és la seua participació en els GAL”. En aquest sentit, Trenco ha recordat que de les onze candidatures que es van presentar al procés de selecció dels GAL, només es podien aprovar nou.

“A més, a la Federació per al Desenvolupament Territorial de la Província de Castelló (FEDETCAS), entitat que aglutina aquests grups, només hi ha quatre d’aquests grups quan hi ha un altre, on hi ha pobles del Palància, que ha quedat fora de FEDETCAS i són uns col·lectius, empresaris i associacions que tenen una gran il·lusió i creuen en aquest projecte”. El portaveu de Compromís a la Diputació ha insistit que “aquests grups són els que s’encarreguen de la gestió dels fons Leader, és a dir, dels recursos econòmics que necessiten aquestes comarques per sobreviure. És una contradicció que en aquest fòrum no tinguin veu totes les organitzacions que tinguin alguna cosa que aportar sobre com serà el futur del seu territori”.

————————————

Trenco: “Es una contradicción que en este foro no tengan voz todas las organizaciones que tengan algo que aportar sobre cómo va a ser el futuro del territorio en el que viven”

El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha manifestado que “la participación de la sociedad civil es fundamental para frenar el despoblamiento y evitar que los pueblos se mueran. Por eso nos parece imprescindible que las propuestas vengan de los colectivos que más conocen el territorio, como los Grupos de Acción Local (GAL)”. La valoración la ha hecho el diputado durante el transcurso del foro sobre despoblamiento que se ha celebrado hoy en la Diputación de Castellón; concretamente, durante la mesa redonda en la que se han abordado políticas para favorecer la repoblación y donde se ha tratado sobre estos Grupos de Acción Local.

Para Trenco, “si no hay inversiones, ayudas, nuevas vías de explotación de los recursos naturales, los pueblos del interior están condenados a desaparecer. Y estas iniciativas se tienen que hacer contando con los GAL, que son los encargados de la gestión de la estrategia de desarrollo local”. Según el diputado de Compromís, “el único instrumento que tienen las entidades privadas, las asociaciones, y los colectivos rurales para poder generar recursos económicos en los municipios y evitar así el despoblamiento es su participación en los GAL”. En este sentido, Trenco ha recordado que de las once candidaturas que se presentaron al proceso de selección de los GAL, sólo se podían aprobar nueve.

“Además, en la Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón (FEDETCAS), entidad que aglutina dichos grupos, solo hay cuatro de estos grupos cuando hay otro, donde hay pueblos del Palancia, que ha quedado fuera de FEDETCAS y son unos colectivos, empresarios y asociaciones que tienen una gran ilusión y creen en ese proyecto”. El portavoz de Compromís en la Diputación ha insistido en que  “estos grupos son los que se encargan de la gestión de los fondos Leader, es decir, de los recursos económicos que necesitan esas comarcas para sobrevivir. Es una contradicción que en este foro no tengan voz todas las organizaciones que tengan algo que aportar sobre cómo va a ser el futuro del territorio en el que viven”.