Pau Josep Ferrando Tàrrega, Diputat Provincial pel Grup Compromís, presenta en el Ple Ordinari de la Diputació de Juliol de 2017, la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si escau, mitjançant el dret al vot.

PER UN FINANÇAMENT JUST

Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més de 300 ajuntaments valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de l’Estat al territori valencià.

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació.

El manifest proposava les demandes següents:
1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa manera l’exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions d’euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació dels dits dèficits.

3. L’execució per part de l’Estat d’unes majors inversions en infraestructures i la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys.

Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple nari de la Diputació de Castelló proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.

ACORDS
1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies.

2- Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per un Finançament Just”.

3- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de finançament.

Castelló a 13 de Juliol de 2017

Pau Josep Ferrando Tàrrega
Portaveu adjunt del Grup Compromís