La coalició ha elaborat en col·laboració amb els col·lectius locals unes iniciatives que superen els 10 milions d’euros

Trenco: “La presentació unilateral del pressupost per part de Moliner ha impedit que puguem arribar a cap tipus d’acord, almenys, de moment”

El Grup Compromís a la Diputació de Castelló ha presentat a l’equip de govern la seua proposta del que hauria de ser el pressupost de la institució per a 2018. Es tracta de unes iniciatives “que hem elaborat amb la col·laboració dels col·lectius locals de Compromís”, i que ja s’han presentat al president Javier Moliner, ha explicat el portaveu de la coalició en la Diputació, Xavier Trenco. Trenco ha subratllat que “la presentació unilateral per part de Moliner del pressupost ha impedit que puguem arribar a cap tipus d’acord, almenys, de moment, i això que Moliner havia anunciat la seua disposició a negociar amb la resta de grups”.

Compromís ha detallat i valorat quantitativament en la seua proposta cinc grans línies d’actuació, que passen per la creació d’una agència de desenvolupament rural “orientada a posar fre al despoblament” i, també, per acabar amb els convenis singulars amb els municipis, tal com estan plantejats fins ara. “Volem que els convenis singulars i les subvencions nominatives se substituïsquen per un model més transparent, on les convocatòries es facen segons uns criteris objectius”, ha reclamat el diputat de Compromís. “L’any passat ja vam aconseguir que el PP fera un pas en aquest sentit, però no és suficient. Tots els municipis han de tindre les mateixes oportunitats, siguen els seus ajuntament del color polític que siguen”.

El portaveu de Compromís a la Diputació ha destacat algunes de les propostes que ha presentat a Moliner, com ara les subvencions per ajudar a projectes innovadors empresarials, privats o d’economia social en el món rural; projectes de ramaderia relacionats amb la prevenció d’incendis, o un pla de manteniment de les escoles. Trenco també ha insistit en el fet que “la prioritat del meu Grup són els pobles menuts i les comarques que ho tenen més difícil, tant per la falta d’infraestructures com de serveis bàsics”. En total, les iniciatives que ha presentat Compromís superen els deu milions d’euros, el 50 per cent dels quals aniria destinat a projectes específics per als pobles.

——–

COMPROMÍS PRESENTA SU PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DEL AÑO 2018

La coalición ha elaborado en colaboración con los colectivos locales unas iniciativas que superan los 10 millones de euros

Trenco: “La presentación unilateral del presupuesto por parte de Moliner ha impedido que podamos llegar a ningún tipo de acuerdo, al menos, de momento”

El Grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha presentado al equipo de gobierno su propuesta del que tendría que ser el presupuesto de la institución para 2018. Se trata de unas iniciativas “que hemos elaborado con la colaboración de los colectivos locales de Compromís”, y que ya han sido presentadas al presidente Javier Moliner, ha explicado el portavoz de la coalición en la Diputación, Xavier Trenco. Trenco ha subrayado que “la presentación unilateral del presupuesto por parte de Moliner ha impedido que podamos llegar a ningún tipo de acuerdo, al menos, de momento, y esto que Moliner había anunciado su disposición a negociar con el resto de grupos”.

Compromís ha detallado y valorado cuantitativamente en su propuesta cinco grandes líneas de actuación, que pasan por la creación de una agencia de desarrollo rural “orientada a poner freno al despoblamiento” y, también, para acabar con los convenios singulares con los municipios, tal como están planteados hasta ahora. “Queremos que los convenios singulares y las subvenciones nominativas se sustituyan por un modelo más transparente en el que las convocatorias se hagan según unos criterios objetivos”, ha reclamado el diputado de Compromís. “El año pasado ya conseguimos que el PP diera un paso en este sentido, pero no es suficiente. Todos los municipios deben tener las mismas oportunidades, sean sus ayuntamiento del color político que sean”.

El portavoz de Compromís en la Diputación ha destacado algunas de las propuestas que ha presentado a Moliner, como por ejemplo las subvenciones para ayudar a proyectos innovadores empresariales, privados o de economía social en el mundo rural; proyectos de ganadería relacionados con la prevención de incendios, o un plan de mantenimiento de las escuelas. Trenco también ha insistido en que “la prioridad de mi Grupo son los pueblos pequeños y las comarcas que lo tienen más difícil, tanto por la falta de infraestructuras como de servicios básicos”. En total, las iniciativas que ha presentado Compromís superan los diez millones de euros, el 50 por ciento de los cuales iría destinado a proyectos específicos para los pueblos.