Trenco: «Per a nosaltres, la prioritat ha de ser salvaguardar l’honorabilitat i dignitat de les institucions valencianes, i per això demanen la renuncia de Camps»

El Grup Compromís a la Diputació de Castelló han exigit la dimissió de Francisco Camps com a membre del Consell Jurídic Consultiu, per haver incorregut en actes i comportaments que no es corresponen amb la necessària dignitat de la institució. Així ho ha manifestat el portaveu del Grup, Xavier Trenco, que ha explicat que aquesta petició de dimissió està motivada perquè en el judici que segueix a l’Audiència Nacional «Camps ha sigut assenyalat com un dels màxims responsables de la trama Gürtel».

A més a més, «la normativa vigent no contempla cap mecanisme per tal de poder retirar la condició honorífica d’expresident a aquelles persones que hagen incorregut en actes o comportaments impropis d’esta condició. Per això demanem explícitament la dimissió». Trenco ha manifestat que Compromís, com la resta dels partits de l’oposició a la Diputació, ha signat una moció en aquest sentit. «Per a nosaltres, la prioritat ha de ser salvaguardar l’honorabilitat i dignitat de les institucions valencianes, com és el cas del Consell Jurídic Consultiu. I no pot haver dignitat si en eixa institució tenen cabuda membres assenyalats per la Justícia», ha manifestat Trenco.

El diputat de Compromís ha recordat que «Camps està involucrat tant en la seua condició de President com amb posterioritat a la seua dimissió del càrrec, en nombrosos processos judicials per corrupció. I la seua permanència en aquest organisme, cobrant un sou o sense cobrar-ne, és un descrèdit per a les institucions, la qual cosa els valencians no ens podem permetre».

—————————–

COMPROMÍS EXIGE TAMBIÉN EN LA DIPUTACIÓN LA DIMISIÓN DE CAMPS
Trenco: «Para nosotros, la prioridad debe ser salvaguardar la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas, y por ello pedimos la renuncia de Camps»

El Grupo Compromís en la Diputación de Castellón han exigido la dimisión de Francisco Camps como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución. Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo, Xavier Trenco, que ha explicado que esta petición de dimisión está motivada porque en el juicio que sigue en la Audiencia Nacional «Camps ha sido señalado como uno de los máximos responsables de la trama Gürtel». Además, «la normativa vigente no contempla ningún mecanismo para poder retirar la condición honorífica de ex presidente a aquellas personas que hayan incurrido en actos o comportamientos impropios de esta condición. Por eso pedimos explícitamente la dimisión». Trenco ha manifestado que Compromís, como el resto de los partidos de la oposición en la Diputación, ha firmado una moción en este sentido. «Para nosotros, la prioridad debe ser salvaguardar la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas, como es el caso del Consell Jurídic Consultiu. Y no puede haber dignidad si en esa institución tienen cabida miembros señalados por la Justicia», manifestó Trenco. El diputado de Compromís ha recordado que «Camps está involucrado, tanto en su condición de Presidente como con posterioridad a su dimisión del cargo, en numerosos procesos judiciales por corrupción. Y su permanencia en este organismo, cobrando un sueldo o sin cobrar, es un descrédito para las instituciones, un descrédito que los valencianos no nos podemos permitir».