La Diputació de Castelló ha anunciat a so de bombo i platerets que a la institució el superàvit és de 15 milions d’euros, com si això fóra la prova d’una magnífica gestió. Però no diuen que eixe superàvit ix en gran part de no haver-se executat el 20 per cent del pressupost de 2017, és a dir, 31 milions i mig d’euros d’un pressupost que va ser de 153 milions.

Si fem un repàs dels projectes que no s’han portat endavant, veurem d’on ixen els números. Per exemple, en Serveis Socials no s’han posat en marxa onze programes que estaven previstos en el pressupost; hi ha 110.000 euros per a beques d’alumnes de conservatoris sense adjudicar; 150.000 corresponen a la Fundació de l’hospital Provincial i 251.000, a la piscina Provincial.

Un altre apartat que reflecteix la mala gestió dels populars al front de la Diputació és el de les subvencions que no s’han concedit en la seua totalitat. A tall d’exemple, citarem les ajudes a activitats innovadores, per a les quals hi havia previstos 200.000 euros i n’han sobrat 103.000; les subvencions a clubs esportius, que han sigut de 95.000 euros quan se n’havien pressupostat 330.000, o les assignacions per a programes culturals, en els quals només s’han utilitzat 199.000 euros dels 350.000 amb què estaven dotats. És cert que, en algun cas, els diners s’han quedat sense utilitzar per qüestions administratives. Però administrar –bé– vol dir precisament això: aprofitar per a una altra cosa tots els euros que s’han deixat de gastar. Qualsevol regidor de qualsevol poble que tinguera eixos sobrants en trauria profit. Però el PP sembla que prefereix traure pit i no reconèixer que s’ha equivocat o que s’ha fet una mala planificació.

Per acabar amb la tanda de números, la mala gestió està patent també en el nivell d’execució de les inversions financerament sostenibles que, per valor de 13 milions d’euros, vam incorporar l’any passat: s’han deixat sense executar més d’un milió set cents mil euros per a la millora de l’enllumenat públic i dos milions i mig que hem hagut de destinar a amortitzar el deute i, per tant, no s’han pogut invertir als pobles. Ni tampoc, el 50 per cent dels 10 milions d’euros que anaven destinats a les localitats i que s’han hagut de deixar per a l’any següent. La Diputació hauria de tindre garantit que, quan signa un conveni amb un alcalde, aquest tinga el projecte preparat. Això provoca que alguns que sí que el tenen es queden fóra. I a això li diuen gestionar bé.

Xavier Trenco Pitarch, portaveu Compromís Diputació Castelló
Article publicat dilluns 26 de març al diari “Mediterráneo”