Demanem que Diputació informe els usuaris del projecte de transport rural amb finalitats mèdiques

Xavier Trenco: «El PP va aprovar una línia pressupostària per assegurar la mobilitat rural, dotada amb 650.000 euros, de la qual ni en sabem res i, a més, no s’ha posat en marxa. De sobte, en ple mes d’agost, Javier Moliner anuncia que a partir de setembre s’iniciarà un projecte de transport rural amb finalitats mèdiques amb una dotació inicial de 350.000 euros»

La coalició ha presentat una sèrie de preguntes a la comissió informativa de Serveis a les Persones davant «de les improvisacions del PP».

Trenco s’ha referit al Pla de Mobilitat Rural, amb una dotació econòmica de 650.000 euros. «L’equip de govern, en la nostra opinió, no va saber explicitar en què consistia ni com s’havia de dur a terme quan es van aprovar els pressupostos. Ara, en ple mes d’agost, el president de la Diputació anuncia que a partir de setembre s’iniciarà un projecte de Transport Rural amb finalitats mèdiques, amb una dotació inicial de 350.000 euros. Suposem que aquesta quantitat està relacionada amb la línia pressupostària de mobilitat rural dotada amb 650.000 euros».

Des del grup de Compromís a la Diputació asseguren que al gener de 2016 va presentar una moció amb la qual proposaven que la Diputació estudiara la posada en marxa d’un servei de transport adaptat, de caràcter comarcal, per fer front a la demanda de serveis de comunicació dels pobles de les comarques de l’interior.

Entre altres qüestions, en la moció s’afirmava que «els municipis xicotetes de l’interior pateixen un envelliment progressiu de la població i una manca de serveis públics que obliga a les persones majors a fer desplaçaments, no només per rebre atenció mèdica sinó per a fer qualsevol gestió, fins i tot anar a traure diners del banc».

La moció, segons Xavier Trenco, «se’ns va rebutjar amb l’argument que el transport adaptat estava ja cobert en els subvencions que es donaven a les entitats socials. El que proposàvem al gener de 2016 és el que vol impulsar el PP, ara més de dos anys i mig després».

Al ple de març d’enguany, expliquen des de la coalició, van proposar -per no duplicar serveis- que es coordinara el Pla de Mobilitat Rural de la Diputació amb les concessions que la Conselleria de Transport havia publicat en període d’al·legacions, «per a d’aquesta manera incorporar el transport a demanda en els pobles menuts, petició que tampoc no va ser atesa».

Finalment, el portaveu del grup de Compromís a la corporació provincial ha anunciat que en la propera comissió informativa de Serveis a les Persones preguntarà tant pel funcionament del servei de transport rural, amb finalitats mèdiques, com per la data d’entrada d’aquest servei. «Diversos càrrecs públics de la coalició de municipis de l’interior ens han demanat informació per traslladar-la a possibles usuaris», ha explicat Trenco, qui també demanarà saber què es farà amb la resta de la partida pressupostària que estava inclosa en el Pla de Mobilitat Rural.

——————-

Compromís pide a la Diputación que informe a los usuarios del proyecto de transporte rural con fines médicos

Xavier Trenco: «El PP aprobó una línea presupuestaria para asegurar la movilidad rural, dotada con 650.000 euros, de la que ni sabemos nada y, además, no se ha puesto en marcha. De repente, en pleno mes de agosto, Javier Moliner anuncia que a partir de septiembre se iniciará un proyecto de transporte rural con fines médicos con una dotación inicial de 350.000 euros».

La coalición ha presentado una serie de preguntas a la comisión informativa de Servicios a las Personas ante «de las improvisaciones del PP».

Trenco se ha referido al Plan de Movilidad Rural, con una dotación económica de 650.000 euros. «El equipo de gobierno, en nuestra opinión, no supo explicitar en qué consistía ni cómo debía llevarse a cabo cuando se aprobaron los presupuestos. Ahora, en pleno mes de agosto, el presidente de la Diputación anuncia que a partir de septiembre se iniciará un proyecto de Transporte Rural con fines médicos, con una dotación inicial de 350.000 euros. Suponemos que esta cantidad está relacionada con la línea presupuestaria de movilidad rural dotada con 650.000 euros».

Desde el grupo de Compromís en la Diputación aseguran que en enero de 2016 presentó una moción con la que proponían que la Diputación estudiara la puesta en marcha de un servicio de transporte adaptado, de carácter comarcal, para hacer frente a la demanda de servicios de comunicación de los pueblos de las comarcas del interior.

Entre otras cuestiones, en la moción se afirmaba que «los municipios pequeñas del interior sufren un envejecimiento progresivo de la población y una falta de servicios públicos que obliga a las personas mayores a hacer desplazamientos, no sólo para recibir atención médica sino por a hacer cualquier gestión, incluso ir a sacar dinero del banco».

La moción, según Xavier Trenco, «se nos rechazó con el argumento de que el transporte adaptado estaba ya cubierto en los subvenciones que se daban a las entidades sociales. Lo que proponíamos en enero de 2016 es lo que quiere impulsar ahora el PP, más de dos años y medio después».

En el pleno de marzo de este año, explican desde la coalición, propusieron -por no duplicar servicios- que se coordinara el Plan de Movilidad Rural de la Diputación con las concesiones que la Conselleríi de Transporte había publicado en periodo de alegaciones, «para de esta manera incorporar el transporte a demanda en los pueblos pequeños, petición que tampoco fue atendida».

Finalmente, el portavoz del grupo de Compromís en la corporación provincial ha anunciado que en la próxima comisión informativa de Servicios a las Personas preguntará tanto por el funcionamiento del servicio de transporte rural, con finalidad médica, como por la fecha de entrada de este servicio . «Varios cargos públicos de la coalición de municipios del interior nos han pedido información para trasladarla a posibles usuarios», explicó Trenco, quien también pedirá saber qué se hará con el resto de la partida presupuestaria que estaba incluida en el Plan de Movilidad Rural.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *