Proposem crear una línia d’ajudes per a pimes i autònoms de l’interior

Trenco: «Estes ajudes haurien de tindre com a objectiu la creació de llocs de treball o el manteniment dels ja existents en les nostres comarques d’interior.»

Compromís ha presentat durant aquesta legislatura diverses propostes per potenciar la repoblació i l’economia de l’interior de Castelló. L’última proposta plantejada va ser la creació d’un organisme que centrara exclusivament les seues actuacions en aquest camp, que hauria de ser la prioritat de la Diputació de Castelló. «Aquest organisme és el que hauria de centralitzar els estudis científics al voltant de les accions que poden emprendre’s en la potenciació de l’interior de la província per marcar un Pla Director que a poc a poc vaja amplificant propostes des de les possibilitats de la Diputació. També hi hauria de coordinar-se en les actuacions que realitzen les altres administracions de l’estat.», ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial, Xavier Trenco.

El diputat de Compromís ha recordat que «la Diputació compta amb una estratègia que s’anomena Repoblem que replega mesures per pal·liar la despoblació. Una de les actuacions que haurien de ser prioritàries és la creació d’activitat econòmica.» Per a Trenco, «perquè la població puga viure a l’interior fan falta llocs de treball i eixos els han de proporcionar les empreses, sobretot xicotetes i mitjanes, adaptades al territori.».

Trenco ha senyalat que, estes ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), treballadors autònoms, associacions, fundacions, organitzacions empresarials i sindicals de la província haurien de ser tant en inversió com per a despesa correnta. «La compra o reforma d’edificis, naus, béns d’equip, elements de transport, mesures de protecció medi ambiental i riscos laborals, així com la redacció de projectes tècnics necessaris respecte a les inversions proposades, entrarien dins d’esta línia d’ajudes a la inversió», ha declarat el portaveu de Compromís. Per altra banda les ajudes a la despesa corrent arreplegarien aquelles relacionades amb l’assessorament legal i empresarial derivat de la constitució de l’empresa, despeses de publicitat o comunicació, de participació en fires, d’arrendament de local, vehicles o altres materials.

És per això que el grup de Compromís ha presentat per al plenari del 18 de setembre una moció per tal que, s’estudie la creació d’una línia d’ajudes per al pressupost del 2019 dirigides a les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), treballadors autònoms, associacions, fundacions, organitzacions empresarials i sindicals de la província. «Estes ajudes haurien de tindre com a objectiu principal la creació de llocs de treball o el manteniment dels ja existents en les nostres comarques d’interior.», ha indicat el portaveu de Compromís.

——————————

COMPROMÍS PIDE CREAR UNA LÍNEA DE AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL INTERIOR DE CASTELLÓ

Trenco: «Estas ayudas tendrían que tener como objetivo la creación de puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes en nuestras comarcas de interior. »

Compromis ha presentado durante esta legislatura diversas propuestas para potenciar la repoblación y la economía del interior de Castelló. La última propuesta planteada fue la creación de un organismo que centrara exclusivamente sus actuaciones en este campo, que tendría que ser la prioridad de la Diputación de Castelló. «Este organismo es el que tendría que centralizar los estudios científicos alrededor de las acciones que pueden emprenderse en la potenciación del interior de la provincia para marcar un Plan Director que poco a poco vaya amplificando propuestas desde las posibilidades de la Diputación. También tendría que coordinarse con las actuaciones que realizan las otras administraciones del estado.», ha explicado el portavoz de Compromis a la institución provincial, Xavier Trenco.

El diputado de Compromis ha recordado que «la Diputación cuenta con una estrategia que se denomina Repoblem que recoge medidas para paliar la despoblación. Una de las actuaciones que tendrían que ser prioritarias es la creación de actividad económica.» Para Trenco, «para que la población pueda vivir en el interior hacen falta puestos de trabajo y esos los tienen que proporcionar las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, adaptadas al territorio.»

Trenco ha señalado que, estas ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), trabajadores autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales de la provincia tendrían que ser tanto en inversión como para gasto corrIente. «La compra o reforma de edificios, naves, bienes de equipo, elementos de transporte, medidas de protección medio ambiental y riesgos laborales, así como la redacción de proyectos técnicos necesarios respecto a las inversiones propuestas, entrarian dentro de esta línea de ayudas a la inversión», ha declarado el portavoz de Compromis. Por otro lado las ayudas al gasto corriente recogerían aquellas relacionadas con el asesoramiento legal y empresarial derivado de la constitución de la empresa, gastos de publicidad o comunicación, de participación en ferias, de arrendamiento de local, vehículos u otros materiales.

Es por eso que el grupo de Compromis ha presentado para el pleno del 18 de septiembre una moción para que, se estudie la creación de una línea de ayudas para el presupuesto del 2019 dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), trabajadores autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales de la provincia. «Estas ayudas tendrían que tener como objetivo principal la creación de puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes en nuestras comarcas de interior.», ha indicado el portavoz de Compromis.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *