Els pressupostos que ha presentat l’actual equip de govern de la Diputació continuen sent un grapat d’iniciatives inconnexes que busquen mes el lluïment personal del president que un projecte territorial en consistència.

Recordem que la Diputació gasta sobre 2’5 milions d’euros en publicitat. L’única línia d’actuació que s’ha innovat en esta legislatura i que ha estat consensuada per tots els grups polítics ha estat l’establiment d’uns criteris iguals en els Plans d’Obres i Serveis (Pla 135). L’eliminació dels convenis singulars que repartien diners a cada municipi sense cap criteri objectiu i on el color polític tenia un pes més que important i era insostenible.

L’ajuda als pobles menuts de la província que son un centenar dels 135 que la conformen centra la proposta que ha fet Compromís com alternativa a les polítiques del Partit Popular. Garantir que tots els pobles tingueren accés als serveis bàsics: aigua potable, enllumenat sostenible, carreres i carreteres dignes, uns serveis socials bàsics, la protecció del patrimoni,… i sobre tot una assistència tècnica eficaç per poder dur endavant tot tipus de projectes, així com garantir que la banda ampla arribe a tots els municipis.

La realitat es un altra. El programa “Repoblem” és l’únic que replega accions dirigides expressament als municipis menuts, però excepte les unitats de respir, la resta d’accions son més propaganda que mesures que ajuden a reactivar l’economia es les zones rurals i que generen llocs de treball.

La gran majoria de subvencions i ajudes que preveu el pressupost van dirigides a entitats o associacions dels pobles mes grans de la província per convertir-se en un contrapoder dels governs de progres que hi han en tots els municipis de mes habitants de la província.

Publicat dilluns 12 de novembre al diari “Mediterráneo”
Xavier Trenco és el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló