El grup Compromís de la Diputació de Castelló s’ha congratulat que la Diputació vaja a destinar un milió d’euros a la prevenció, control i tractament de mosquits. Segons el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, «la consignació econòmica per a la lluita contra les plagues de mosquits no podia continuar abordant-se com fins ara, és a dir, a través del pla 135. Ha de tindre la seua partida pressupostaria corresponent, i els tècnics i personal de la casa, han de saber quin ha de ser el seu paper en esta tasca de prevenció i control».

Per a Trenco, l’anunci fet hui pel president de la Diputació és positiu, però insuficient. El portaveu de Compromís ha recordat que el seu grup va demanar l’octubre de 2018 la creació d’un servei de control de plagues per coordinar les accions en l’àmbit supramunicipal «Les competències per a erradicar els mosquits són municipals, en poder arribar a ser estos un problema de salubritat publica, com així va passar al mes de novembre. Per tant, la Diputació per extensió ha de fer-se càrrec de coordinar i subvencionar les actuacions als municipis més menuts.», ha declarat Trenco.

«És necessària la creació d’un Servei de Control de plagues per part de la Diputació, amb una dotació pressupostaria anual, per tal de continuar en la detecció de zones afectades, assessorament i coordinació d’ajuntaments i encetar noves línies d’actuació per fer front a les zones humides on s’han plantejat els problemes més greus aquest estiu.», ha declarat Trenco. Per al portaveu de Compromís, este servei ha de comptar amb la participació de la Conselleria de sanitat que és la que té competències en el control i la prevenció de plagues, la conselleria de Medi ambient per poder donar solucions en les actuacions en zones humides i els ajuntaments afectats. «No és qüestió de posar-se medalles, sinó de col·laborar amb les administracions que tenen competències en la matèria».

——————-

COMPROMÍS CELEBRA QUE LA DIPUTACIÓN ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE MOSQUITOS

Trenco: «Es necesario que la inversión anunciada por la Diputación se consolide en futuros presupuestos, y no se quede en una acción puntual»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló se ha congratulado que la Diputación vaya a destinar un millón de euros a la prevención, control y tratamiento de mosquitos. Según el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, «la consignación económica para la lucha contra las plagas de mosquitos no podía continuar abordándose cómo hasta ahora, es decir, a través del plan 135. Tiene que tener su partida presupuestaría correspondiente, y los técnicos y personal de la casa, tienen que saber cual tiene que ser su papel en esta tarea de prevención y control».

Para Trenco, el anuncio hecho hoy por el presidente de la Diputación es positivo, pero insuficiente. El portavoz de Compromís ha recordado que su grupo pidió el octubre de 2018 la creación de un servicio de control de plagas para coordinar las acciones en el ámbito supramunicipal «Las competencias para erradicar los mosquitos son municipales, al poder llegar a ser estos un problema de salubridad publica, como así pasó el mes de noviembre. Por lo tanto, la Diputación por extensión tiene que hacerse cargo de coordinar y subvencionar las actuaciones a los municipios más pequeños.», ha declarado Trenco.

«Es necesaria la creación de un Servicio de Control de plagas por parte de la Diputación, con una dotación presupuestaría anual, para continuar en la detección de zonas afectadas, asesoramiento y coordinación de ayuntamientos y comenzar nuevas líneas de actuación para hacer frente a las zonas húmedas donde se han planteado los problemas más graves este verano.», ha declarado Trenco. Para el portavoz de Compromís, este servicio tiene que contar con la participación de la Consellería de sanidad que es la que tiene competencias en el control y la prevención de plagas, la Consellería de Medio ambiente para poder dar soluciones en las actuaciones en zonas húmedas y los ayuntamientos afectados. «No es cuestión de ponerse medallas, sino de colaborar con las administraciones que tienen competencias en la materia».