Trenco: «Des de Compromís ja vam advertir l’any passat que la quantitat de 500 € era totalment insuficient i sols donava per a 3 o 4 viatges»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló va demanar el passat 15 de gener un informe sobre el funcionament de les ajudes al transport a demanda amb fins mèdics que es van concedir l’any 2018. «Hem demanat que se’ns facilite un informe detallat de les quantitats definitives que han utilitzat els ajuntaments de la subvenció que es va concedir l’any 2018. També les justificacions dels diners gastats per cada ajuntament amb la relació del número d’usuaris» ha manifestat el portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

Per a Trenco, abans de traure una nova convocatòria s’hauria d’avaluar com ha anat la convocatòria anterior «Són moltes les qüestions a analitzar abans de traure una nova convocatòria: amb quins criteris han pogut accedir els usuaris al servei, si hi ha gent que es puga haver quedat sense atenció, així com si hi ha hagut una adequada informació als potencials usuaris».

Segons el portaveu de Compromís, esta avaluació permetria donar un millor servei. «Esta bé el canvi realitzat per l’equip de govern al canviar de 500 € a 2.500 € la quantitat mínima a percebre per cada municipi. Des de Compromís ja vam advertir l’any passat que la quantitat de 500 € era totalment insuficient , ja que sols permetia 3 o 4 viatges a la majoria de municipis. No obstant això, pensem que cal una anàlisi amb més profunditat dels resultats de la convocatòria anterior, abans de traure una nova convocatòria».

——————-

COMPROMÍS PIDE LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE A DEMANDA CON FINES MÉDICOS

Trenco: «Desde Compromís ya advertimos el año pasado que la cantidad de 500 € era totalmente insuficiente y solo daba para 3 o 4 viajes»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló pidió el pasado 15 de enero un informe sobre el funcionamiento de las ayudas al transporte a demanda con fines médicos que se concedieron en 2018. «Hemos pedido que se nos facilite un informe detallado de las cantidades definitivas que han utilizado los ayuntamientos de la subvención que se concedió en 2018. También las justificaciones del dinero gastado por cada ayuntamiento con la relación del número de usuarios» ha manifestado el portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

Para Trenco, antes de sacar una nueva convocatoria se tendría que evaluar cómo ha ido la convocatoria anterior «Son muchas las cuestiones a analizar antes de sacar una nueva convocatoria: con qué criterios han podido acceder los usuarios al servicio, si hay gente que se pueda haber quedado sin atención, así como si ha habido una adecuada información a los potenciales usuarios».

Según el portavoz de Compromís, esta evaluación permitiría dar un mejor servicio. «Esta bien el cambio realizado por el equipo de gobierno al cambiar de 500 € a 2.500 € la cantidad mínima a percibir por cada municipio. Desde Compromís ya advertimos el año pasado que la cantidad de 500 € era totalmente insuficiente , puesto que solo permitía 3 o 4 viajes a la mayoría de municipios. Sin embargo, pensamos que hace falta un análisis con más profundidad de los resultados de la convocatoria anterior, antes de sacar una nueva convocatoria».