Ignasi Garcia i Maria Dolores Parra han estat designats hui a la Junta Electoral de Zona, Diputats Provincials pel Partit Judicial de Castelló. L’acte ha comptat amb la presència de regidors dels diferents municipis del partit judicial on Compromís té representació, ratificant d’aquesta forma la candidatura que la coalició havia presentat davant la Junta Electoral.

Els dos nous diputats han agraït la tasca desenvolupada pels anteriors diputats provincials, Xavier Trenco, Pau Ferrando i José Miguel Carbó, i s’han compromés a continuar amb la defensa i suport dels municipis de les comarques de Castelló, en particular dels més menuts, que pateixen els efectes del despoblament.

Per a Mari Parra, «la col·laboració amb la Generalitat Valenciana ha de ser el fil conductor de les polítiques i decisions que prenga la nova corporació provincial. No podem continuar amb un model de Diputació, que pren decisions obviant l’existència de la Generalitat. Cal que ambdues institucions es coordinen per millorar la vida de la gent de les nostres comarques».

Per la seua banda Ignasi Garcia ha declarat que «la Diputació no pot continuar funcionant com a un contrapoder dels ajuntaments progressistes. Hem vist estes últimes dècades com el Partit Popular ha utilitzat la institució Provincial com a ferramenta per mantindre un model caciquil a les comarques de l’interior. Les institucions no poden ser utilitzades com a extensió dels partits, que és el que ha fet el Partit Popular creant una xarxa clientelar»

Els dos diputats han manifestat també que la prioritat de la institució ha de ser treballar per la vertebració territorial, sempre des del respecte a l’autonomia local.

———————-

IGNASI GARCIA Y MARIA DOLORES PARRA, NUEVOS DIPUTADOS PROVINCIALES DE COMPROMÍS

Ignasi Garcia y Maria Dolores Parra, han sido designados hoy en la Junta Electoral de Zona, Diputados Provinciales por el Partido Judicial de Castelló. El acto ha contado con la presencia de regidores de los diferentes municipios del partido judicial donde Compromís tiene representación, ratificando de esta forma la candidatura que la coalición había presentado ante la Junta Electoral.

Los dos nuevos diputados han agradecido la tarea desarrollada por los anteriores diputados provinciales, Xavier Trenco, Pau Ferrando y José Miguel Carbó, y se han comprometido a continuar con la defensa y apoyo de los municipios de las comarcas de Castelló, en particular de los más pequeños, que sufren los efectos del despoblamiento.

Para Mari Parra, «la colaboración con la Generalitat Valenciana tiene que ser el hilo conductor de las políticas y decisiones que tome la nueva corporación provincial. No podemos continuar con un modelo de Diputación, que toma decisiones obviando la existencia de la Generalitat. Es necesario que ambas instituciones se coordinen para mejorar la vida de la gente de nuestras comarcas».

Por su parte Ignasi Garcia ha declarado que «la Diputación no puede continuar funcionando como un contrapoder de los ayuntamientos progresistas. Hemos visto estas últimas décadas como el Partido Popular ha utilizado la institución Provincial como herramienta para mantener un modelo caciquil en las comarcas del interior. Las instituciones no pueden ser utilizadas como extensión de los partidos, que es lo que ha hecho el Partido Popular creando una red clientelar»

Los dos diputados han manifestado también que la prioridad de la institución tiene que ser trabajar por la vertebración territorial, siempre desde el respecto a la autonomía local.