• Partit Judicial de Castelló


Partit judicial: Castelló
Comarca: Plana Baixa
Ajuntament: Vila-real

Comissions de Ciutadania; i d’Economia, Hisenda, Bon Govern i Especial de Comptes.