El cas CIEGSA –l’empresa que es va crear per adjudicar la construcció d’infraestructures educatives i que va servir per un desviament sistemàtic de diners, segons investiguen  els Tribunals- s’ha demostrat com un dels casos de corrupció i saqueig més greus que hem patit en la nostra terra. Segons un informe de la Intervenció de la Generalitat, les obres varen acabar tenint uns sobrecostos d’un 36% més; és a dir, més de mil milions d’euros que es varen balafiar de manera irresponsable i que, en la major part dels casos, tenien una finalitat de comissió que apunta, presumptament, al finançament il·legal del Partit Popular.

En el cas de Benicàssim hi ha una infraestructura que està sota sospita. Es tracta de l’alberg Juvenil Argentina, que va ser adjudicat per 1.257.017,24 euros, però va acabar costant-ne 1.986.795,26€ és a dir, uns sobrecostos de 729.778,02€ , per tant, del 58%.

En paraules de Joan Bonet, portaveu de Compromís per Benicàssim, “esta xifra de balafiament de diners públics suposa l’equivalent al 50% del cost total de rehabilitació de Villa Elisa, paralitzada la reforma precisament per la nefasta gestió del PP quan estava en la Generalitat, que la va deixar abandonada durant més de huit anys”. Per tant “Benicàssim pateix directament el saqueig que ha suposat la gestió del PP al front del Govern Valencià”.

—————————————

Joan Bonet “el sobrecoste de Ciegsa en la reforma de l’Alberg Argentina ha supuesto que ahora tengamos Villa Elisa completamente abandonada”

El caso CIEGSA -la empresa que se creó para adjudicar la construcción de infraestructuras educativas y que sirvió para un desvío sistemático de dinero, según se está investigando en los tribunales- se está demostrando como uno de los casos de corrupción y saqueo más graves que hemos sufrido en nuestra tierra. Según un informe de la Intervención de la Generalitat, las obras acabaron teniendo unos sobrecostes de un 36% más; es decir, más de mil millones de euros que se despilfarraron de manera irresponsable y que, en la mayor parte de los casos, tenían una finalidad de comisión que apunta, presuntamente, a la financiación ilegal del Partido Popular.

En el caso de Benicàssim hay una infraestructura que está bajo sospecha. Se trata del Albergue Juvenil Argentina, que fue adjudicado por 1.257.017,24 euros, pero acabó costando 1.986.795,26€ es decir, unos sobrecostes de 729.778,02€ , por tanto, del 58%.

En palabras de Joan Bonet, portavoz de Compromís per Benicàssim, “esta cifra de despilfarro de dinero público supone el equivalente al 50% del coste total de rehabilitación de Villa Elisa, paralizada la reforma precisamente por la nefasta gestión del PP cuando estaba en el Gobierno de la Generalitat, que la dejó abandonada durante más de ocho años”. Por tanto, “Benicàssim padece directamente las consecuencias del saqueo que ha supuesto la gestión del Gobierno valenciano del PP”.