El ple de l’Ajuntament d’Onda ha aprovat, amb el vot a favor de tots els grups municipals, la proposta de Compromís de crear un registre municipal de proveïdors locals. Aquest registre té per objectiu buscar la igualtat de condicions entre totes les empreses d’Onda a l’hora de treballar per a l’Ajuntament.

La iniciativa, recollida en una moció presentada per Lluís Pastor, dóna una solució davant les queixes que ha rebut la coalició Compromís per part d’un nombre elevat d’empreses que veuen que la distribució de la feina no és equitativa entre les empreses d’Onda que es dediquen a una mateixa activitat. Així mateix, el regidor de Compromís ha destacat la possibilitat d’utilitzar unes tipologies de contracte que poden fer que les empreses locals es beneficien més de les necessitats de l’Ajuntament de què ho estan fent actualment.

Segons Pastor «el tema de contractar empreses locals davant les empreses de fora sempre ha sigut molt recurrent per als dos grans partits en campanya electoral i quan estan a l’oposició, però quan governen veiem que mai compleixen les seues promeses». Per al regidor de Compromís, «en aquest i en altres assumptes, el clientelisme mana més que la voluntat d’ajudar al teixit empresarial d’Onda». Pastor ha insistit que amb la presentació d’aquesta moció es pretén que «les promeses no queden en paper mullat i que d’una vegada per totes es tracte d’ajudar als negocis locals d’una manera clara».

El regidor de Compromís també ha criticat les respostes del tinent d’alcalde de territori, sostenibilitat i dinamització econòmica que va replicar que hi ha altres empreses que sí que estan contentes amb l’Ajuntament, «i precisament va deixar clar amb aquesta argumentació que el clientelisme existeix a l’equip de govern socialista. S’han acostumat a donar el treball a dit, sobretot, per animadversió cap algunes empreses, la qual cosa demostra que també existeix una voluntat de danyar a certs negocis locals». Pastor ha qualificat aquesta situació de «molt greu».

—————————
Compromís consigue que Onda dé prioridad a las empresas locales para contratar obras municipales

El pleno aprueba por unanimidad la propuesta de la coalición de crear un registro de proveedores habituales del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Onda ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos municipales, la propuesta de Compromís de crear un registro municipal de proveedores locales. Este registro tiene por objetivo buscar la igualdad de condiciones entre todas las empresas de Onda a la hora de trabajar para el Ayuntamiento.

La iniciativa, recogida en una moción presentada por Lluís Pastor, da una solución a las quejas que ha recibido la coalición Compromís por parte de un número elevado de autónomos y empresarios que se quejan de que la distribución del trabajo no es equitativa entre las empresas de Onda que se dedican a una misma actividad. Asimismo, el concejal de Compromís destacado la posibilidad de utilizar un tipo de contrato que puede hacer que las empresas locales se beneficien más de los contratos con el Ayuntamiento de que lo están haciendo actualmente.

Según Pastor «el tema de contratar empresas locales ante las empresas de fuera siempre ha sido muy recurrente para los dos grandes partidos en campaña electoral y cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan vemos que nunca cumplen sus promesas». Para el concejal de Compromís, «en este y en otros asuntos, el clientelismo manda más que la voluntad de ayudar al tejido empresarial de Onda». Pastor ha insistido en que con la presentación de esta moción se pretende que «las promesas no quedan en papel mojado y que de una vez por todas se trate de ayudar a los negocios locales de una manera clara».

El concejal de Compromís también ha criticado las respuestas del teniente de alcalde de territorio, sostenibilidad y dinamización económica que replicó que hay otras empresas que sí están contentas con el Ayuntamiento, «y precisamente dejó claro con esta argumentación que el clientelismo existe en el equipo de gobierno socialista. Se han acostumbrado a dar el trabajo a dedo, sobre todo, por animadversión hacia algunas empresas, lo que demuestra que también existe una voluntad de dañar a ciertos negocios locales». Pastor ha calificado esta situación de «muy grave».