Des de l’absolut respecte a les decisions judicials,  Compromís per Benicàssim manifesta que a pesar del arxiu decretat per l’Audiència Provincial de Castelló s’afirma que en les actuacions de l’Alcaldessa i regidors del PP de Benicàssim van suposar una falta de prudència i això ha tingut conseqüències econòmiques negatives per a l’erari públic.

En la gestió de la DTB es van produir actuacions irregulars i desafortunades, i que, encara que no hi ha una responsabilitat penal i delictiva, sí que hi han conseqüències a l’àmbit administratiu, mercantil i econòmic.

No és admissible que l’alcaldessa s’actuara en contra dels informes d’Intervenció i del Secretari Municipals, no és admissible que l’alcaldessa i una de les regidores no s’abstingueren a pesar de tindre interessos contraposats i no es admissible que, a pesar de les reiterades peticions al respecte pel nostre regidor durant tot el procediment administratiu, se li fera de costat no donant-li les explicacions oportunes i fent-se el procediment amb la falta de transparència necessària i legalment.

Va ser l’actuació en especial de l’alcaldessa la que va provocar -envoltant a tots els seus regidors de l’equip de govern- que s’iniciaren actuacions penals pel Ministeri Fiscal, a petició del  nostre regidor i que van ser mantingudes per el Jutjat d’Instrucció nº 2 de Castelló fins que ara l’Audiència Provincial de Castelló ho ha arxivat.

No hi ha condemna penal, per ara, contra l’alcaldessa però pensem que hi ha una greu responsabilitat política de Susana Marqués, que a més a més, com diu la pròpia Audiència Provincial, té també responsabilitats administrativa, mercantil i econòmica i que, per tant, ha de dimitir del seu càrrec d’alcaldessa.

—————————

 

COMPROMÍS EXIGE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A LA ALCALDESA DE BENICÀSSIM POR CASO DTB POR ACTUAR CON FALTA DE PRUDENCIA LO CUAL TUVO CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Desde el absoluto respeto a las decisiones judiciales, Compromís per Benicàssim manifiesta que a pesar del archivo decretado por la Audiencia Provincial de Castellón, la propia sentencia dice que en las actuaciones de la alcaldesa yde los concejales del PP de Benicàssim hay  falta de prudencia y esto ha tenido consecuencias económicas negativas para el erario público.

En la gestión de la DTB se produjeron actuaciones irregulares y desafortunadas, y que, aunque no hay una responsabilidad penal y delictiva, sí han consecuencias en el ámbito administrativo, mercantil y económico.

No es admisible que por parte de la alcaldesa se actuara en contra de los informes de Intervención y del Secretario Municipales; no es admisible que la alcaldesa y una de las concejalas no se abstuvieran a pesar de tener intereses contrapuestos y no es admisible que, a pesar de las reiteradas peticiones al respecto por nuestro concejal durante todo el procedimiento administrativo, se le dejara de lado no dándole las explicaciones oportunas y que el procedimiento se hiciera con la falta de transparencia necesaria.

Fue la actuación en especial de la alcaldesa la que provocó -implicando a todos sus concejales del equipo de gobierno- que se iniciaran actuaciones penales, por parte del Ministerio Fiscal,  a petición denuestro concejal y que fueron mantenidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castelló hasta que ahora la Audiencia Provincial de Castelló lo ha archivado.

No hay condena penal, por el momento, contra la alcaldesa pero sigue existiendo una grave responsabilidad política de  Susana Marqués, que además, como dice la propia Audiencia Provincial, tiene también responsabilidades administrativa, mercantil y económica y que, por tanto, debe dimitir de su cargo de alcaldesa.