Compromís per Benicàssim proposa bonificacions en l’impost de plusvàlua

El grup municipal de Compromís per Benicàssim presentarà en el ple que tindrà lloc este divendres una proposta per tal de minorar l’impacte que suposa per als ciutadans l’impost de plusvàlua. Compromís proposa una bonificació del 95 per cent per a les transmissions per herència o donació entre familiars de primer i segon grau, i del 50 per cent per a la resta de casos.

L’impost de plusvàlua grava l’increment de valor del sòl urbà des que s’adquirix en propietat fins al moment en què es produïx la transmissió. Per a calcular la quota íntegra de l’impost, l’Ajuntament es basa en una fórmula matemàtica i també té com a punt de referència de la base imposable el valor cadastral del bé immoble. “El fet que a Benicàssim els valors cadastrals s’hagen disparat i no s’ajusten a la realitat del mercat provoca que la liquidació de l’impost de plusvàlua siga abusiva per al contribuent”, assenyala Joan Bonet, portaveu de Compromís a l’ajuntament, qui destaca que la situació és especialment sagnant en les transmissions per herència o donació. “Hi ha hagut casos en els quals l’hereu s’ha vist obligat a demanar un préstec per a liquidar l’impost de plusvàlua o, directament, a renunciar a l’herència”, ha assegurat Bonet.

A esta situació, afegeix el regidor, s’ha de sumar que la fórmula matemàtica aplicada per a calcular la base imposable és incorrecta, “ja que no té en compte les revaloracions passades sinó les futures. Esta incoherència que hauria de ser corregida incrementa, a més, al voltant del 30 per cent la quota íntegra de l’impost”.

A més de l’aplicació de les bonificacions, que estaria vigent fins que no es normalitzen els valor cadastrals, Compromís proposa modificar la fórmula matemàtica perquè grave la plusvàlua de la manera correcta, és a dir, en funció de l’increment de valor dels anys anteriors.

 

———————————————–

Compromís propone en Benicàssim bonificaciones en el impuesto de plusvalía

95 por ciento en las transmisiones por herencia o donación entre familiares de primer y segundo grado, y del 50 por ciento para el resto de casos

El grupo municipal de Compromís en Benicàssim presentará en el pleno que se celebrará este viernes una propuesta para aminorar el impacto que supone para los ciudadanos el impuesto de plusvalía. Compromís propone una bonificación del 95 por ciento para las transmisiones por herencia o donación entre familiares de primer y segundo grado, y del 50 por ciento para el resto de casos.

El impuesto de plusvalía grava el incremento de valor del suelo urbano desde que se adquiere en propiedad hasta el momento en que se produce la transmisión. Para calcular la cuota íntegra del impuesto, el Ayuntamiento se basa en una fórmula matemática y también tiene como punto de referencia de la base imponible el valor catastral del bien inmueble. “El hecho de que en Benicàssim los valores catastrales se hayan disparado y no se ajusten a la realidad del mercado provoca que la liquidación del impuesto de plusvalía sea abusiva para el contribuyente”, señala Joan Bonet, portavoz de Compromís en el ayuntamiento, quien destaca que la situación es especialmente sangrante en las transmisiones por herencia o donación. “Ha habido casos en los que el heredero se ha visto obligado a pedir un préstamo para liquidar el impuesto de plusvalía o, directamente, a renunciar a la herencia”, aseguró Bonet.

A esta situación, añade el concejal, se debe sumar que la fórmula matemática aplicada para calcular la base imponible es incorrecta, “ya que no tiene en cuenta las revalorizaciones pasadas sino las futuras. Esta incoherencia que debería ser corregida incrementa, además, alrededor del 30 por ciento la cuota íntegra del impuesto”.

Además de la aplicación de las bonificaciones, que estaría vigente hasta que no se normalicen los valores catastrales, Compromís propone modificar la fórmula matemática para que grave la plusvalía de la manera correcta, es decir, en función del incremento de valor de los años anteriores.

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *