Compromís per Onda proposa augmentar en el romanent les partides a ocupació, ajudes d’emergència i subvencions culturals

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament d’Onda ha decidit prendre la iniciativa davant de la passivitat de l’equip de govern socialista. Transcorregudes dues setmanes des de la celebració de l’últim ple, l’executiu local no s’ha pronunciat sobre la modificació de crèdit del romanent de tresoreria, i per aquest motiu Compromís ha registrat les seves propostes, centrades en l’augment en les partides d’ocupació, ajudes d’emergència, subvencions per a les associacions culturals i clubs esportius i normalització lingüística.

Igualment, Compromís demana que la partida de 25.000 euros per a beques esportives a xiquets en situació d’exclusió social s’estenga a associacions culturals, tal com figurava en la moció de Compromís i Esquerra Unida que va aprovar el ple, i que l’augment previst de 60.000 euros per a activitats culturals es convertisca en una partida específica per a activitats culturals en valencià

El portaveu de Compromís, Lluís Pastor, lamenta que l’equip de govern “estiga més preocupat per intentar eludir la seva responsabilitat en la paralització de la gestió municipal que en arribar a un consens per disposar de dos milions més al pressupost”. “És increïble que l’alcalde encara no haja mogut un dit per tal de desbloquejar els comptes municipals”, assenyala. Pastor critica que el govern socialista haja limitat al deu per cent el marge de negociació per arribar a un consens, la qual cosa impedeix negociar un augment més gran en la partida d’ocupació. “Aquesta limitació demostra l’escassa predisposició al diàleg del partit socialista”, critica el regidor de Compromís.

-.——————————-

Compromís per Onda propone aumentar las partidas de empleo, ayudas de emergencia y subvenciones culturales

Lluís Pastor, el portavoz del grupo municipal, critica la pasividad del equipo de gobierno socialista en la modificación de crédito del remanente de tesorería

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Onda ha decidido tomar la iniciativa en vista de la pasividad del equipo de gobierno socialista. Transcurridas dos semanas de la celebración del último pleno, el ejecutivo local no se ha pronunciado sobre la modificación de crédito del remanente de tesorería, y por ese motivo Compromís ha registrado sus propuestas, centradas en el aumento en las partidas de empleo, ayudas de emergencia, subvenciones para las asociaciones culturales y clubs deportivos y normalización lingüística.

Igualmente, Compromís solicita que la partida de 25.000 euros para becas deportivas a niños en situación de exclusión social se extienda a asociaciones culturales, tal y como figuraba en la moción de Compromís y Esquerra Unida que aprobó el pleno, y que el aumento previsto de 60.000 euros para actividades culturales se convierta en una partida específica para actividades culturales en valenciano.

El portavoz de Compromís, Lluís Pastor, lamenta que el equipo de gobierno “esté más preocupado por intentar eludir su responsabilidad en la paralización de la gestión municipal que en llegar a un consenso para disponer de dos millones más en el presupuesto”. “Es increíble que el alcalde todavía no haya movido un dedo con tal de desbloquear las cuentas municipales”, señala. Pastor critica que el gobierno socialista haya limitado al diez por ciento el margen de negociación para llegar a un consenso, lo que impide negociar un aumento mayor en la partida de empleo. “Esta limitación demuestra la escasa predisposición al diálogo del partido socialista”, critica el concejal de Compromís.

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *