Clavell, exalcalde i exdiputat del PP, va aprovar la requalificació dels terrenys per a l’Hospital de la Vall

Óscar Clavell, número dos del PP a la candidatura al Congrés dels Diputats per Castelló, va aprovar com a alcalde la reclassificació dels dos terrenys propietat d’Álex Debón, condició necessària per construir un hospital de dia a la Vall d’Uixó, un tràmit que s’havia començat mesos abans sent alcaldessa Isabel Bonig. Va ser l’1 de març de 2011 quan l’expilot va remetre un escrit a l’ajuntament requerint informació sobre la situació urbanística d’uns terrenys de la seua propietat. El mateix dia, “amb una celeritat mai abans coneguda a l’administració municipal”, en paraules del portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, des del departament d’Urbanisme li van respondre que “he de comunicar-li que aquest Ajuntament ha iniciat els tràmits previs per, si escau, modificar el PGOU vigent, a fi de compatibilitzar l’ús industrial previst per a la Unitat d’Execució número 6 de sòl urbà amb l’ús assistencial “, segons es recull textualment en la documentació a la qual ha tingut accés Compromís.

Finalment, al setembre de 2011 el ple municipal va aprovar la modificació, i un mes més tard, al novembre, va ser efectiva la modificació i, per tant, la requalificació dels terrenys. Cal recordar que quan va succeir aquest procés presidia l’Ajuntament de la Vall d’Uixó Isabel Bonig, l’actual presidenta del PP valencià, i Óscar Clavell va començar com a regidor d’Urbanisme i va acabar com a alcalde en la cronologia dels fets. Tot això va ocórrer pocs dies abans dels eleccions autonòmiques i locals del 22 de maig.

A la vista de la documentació, el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha manifestat que tot el procés “s’assembla moltíssim a un ‘contracte cuinat’ entre Carlos Fabra i Álex Debón amb la participació dels responsables del Consorci Hospitalari Provincial , i dels alcaldes i regidors d’urbanisme de la Vall d’Uixó, és a dir, Isabel Bonig i Óscar Clavell”. “Cal demanar explicacions de tot açò”, ha subratllat Trenco.

El Consorci Hospitalari Provincial també és va interessar per la situació urbanística dels terrenys de Debón i amb data 18 maig 2011 va remetre a Isabel Bonig una sol·licitud de fitxa tècnica d’uns terrenys, que és descriuen perfectament en l’escrit, davant la qual cosa el llavors regidor Óscar Clavell contesta amb un informe de l’arquitecta municipal en què aquesta diu que aquestes parcel·les estan en fase de modificació.

“El més cridaner és com se succeeixen els fets i en el moment en què això passa”, ha destacat Xavier Trenco. “Tenim un informe signat per Begoña Fabra argumentant la necessitat d’un hospital de patologia dual que és construiria en uns terrenys ‘idonis’ que hi ha a la Vall d’Uixò. Unes parcel·les que són propietat d’Álex Debón, amb qui el llavors president de la Diputació i del PP, Carlos Fabra, manté una relació comercial que ara està en els jutjats”, ha subratllat el portaveu de Compromís. A més, l’acord sobre els terrenys per a l’hospital es va produir l’1 de juny de 2011, quan faltaven tot just uns dies per a la sortida de Carlos Fabra de la Diputació i l’arribada Javier Moliner, per la qual cosa quan es va signar el contracte, el govern provincial estava en funcions. “No es va fer un concurs públic per llogar els parcel·les, un lloguer que, a més, eixia a preu d’or; en uns terrenys on només es podien construir naus industrials; per tant, per edificar un hospital es necessitava d’una requalificació que efectivament es va produir “.

El Consorci Hospitalari Provincial, per la seua part, “va col·laborar activament perquè aquest projecte es dugués a terme concretament en els terrenys de Debón i no en cap altre lloc, tot i les dificultats”, ha insistit Trenco El mateix dia en què Fabra i Debón signaven l’acord, el director econòmic del consorci i el llavors gerent del consorci van donar el vistiplau a l’arrendament.

Cal recordar que la diputada autonòmica de Compromís per Castelló Mònica Àlvaro, ha tramitat una petició de documentació davant de la Conselleria de Sanitat per a conéixer quins informes tècnics van justificar la ubicació dels terrenys en els quals se situaria l’hospital de dia de la Vall d’Uixó . També, a proposta de Compromís, les Corts van instar el Consell a que realitzara una auditoria detallada de l’anterior etapa política al Provincial.

————————————–
Compromís denuncia que Óscar Clavell, número 2 del PP al Congreso aprobó la recalificación necesaria para que en los terrenos de Debón se construyera un hospital de patología dual
Trenco sospecha que el contrato entre el ex piloto y Carlos Fabra fue “cocinado” con la aquiescencia del Consorcio Hospitalario Provincial, Bonig i Clavell

Óscar Clavell, número tres del PP en la candidatura al Congreso de los Diputados por Castellón, aprobó como alcalde la reclasificación de los dos terrenos propiedad de Álex Debón, condición necesaria para levantar un hospital de día en la Vall d’Uixó, un trámite que se había comenzado meses antes siendo alcaldesa Isabel Bonig.

Fue el 1 de marzo de 2011 cuando el ex piloto remitió un escrito al ayuntamiento requiriendo información sobre la situación urbanística de unos terrenos de su propiedad. El mismo día, “con una celeridad nunca antes conocida en la administración municipal”, en palabras del portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, desde el departamento de Urbanismo le respondieron que “he de comunicarle que este Ayuntamiento ha iniciado los trámites previos para, en su caso, modificar el PGOU vigente, a fin de compatibilizar el uso industrial previsto para la Unidad de Ejecución número 6 de Suelo Urbano con el Uso asistencial”, según se recoge textualmente en la documentación a la que ha tenido acceso Compromís.

Finalmente, en septiembre de 2011 el pleno municipal aprobó la modificación, y un mes más tarde, en noviembre, fue efectiva y, por tanto, también la recalificación de los terrenos. Cabe recordar que cuando sucedió este proceso presidía el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò Isabel Bonig, la actual presidenta del PP valenciano, y Óscar Clavell comenzó como concejal de Urbanismo y acabó como alcalde en la cronología de los hechos. Todo esto sucedió pocos días antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo.

A la vista de la documentación, el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha manifestado que todo el proceso “se parece muchísimo a un ‘contrato cocinado’ entre Carlos Fabra y Álex Debón con la participación de los responsables del Consorcio Hospitalario Provincial, y de los alcaldes y concejales de urbanismo de la Vall d’Uixó, es decir, Isabel Bonig y Óscar Clavell”. “Se han de pedir explicaciones de todo esto”, ha subrayado Trenco.

El Consorcio Hospitalario Provincial también se interesó por la situación urbanística de los terrenos de Debón y con fecha 18 de mayo de 2011 remitió a Isabel Bonig una solicitud de ficha técnica de unos terrenos, que se describen perfectamente en el escrito, ante lo cual el entonces concejal Óscar Clavell contesta con un informe de la arquitecta municipal en el que ésta dice que esas parcelas están en fase de modificación.

“Lo más llamativo es cómo se suceden los hechos y en el momento en que esto ocurre”, ha destacado Xavier Trenco. “Tenemos un informe firmado por Begoña Fabra argumentando la necesidad de un hospital de patología dual que se construiría en unos terrenos ‘idóneos’ que existen en la Vall d’Uixò. Unas parcelas que son propiedad de Álex Debón, con quien el entonces presidente de la Diputación y del PP, Carlos Fabra, mantiene una relación comercial que ahora está en los juzgados”, ha subrayado el portavoz de Compromís.

Además, el acuerdo sobre los terrenos para el hospital se produjo el 1 de junio de 2011, cuando faltaban apenas unos días para la salida de Carlos Fabra de la Diputación y la llegada Javier Moliner, por lo que cuando se firmó el contrato, el gobierno provincial estaba en funciones. “No se hizo un concurso público para alquilar las parcelas, un alquiler que, además, salía a precio de oro; en unos terrenos donde solo se podían construir naves industriales; por tanto, para edificar un hospital se necesitaba de una recalificación que efectivamente se produjo”.

El Consorcio Hospitalario Provincial, por su parte, “colaboró activamente para que este proyecto se llevara a término concretamente en los terrenos de Debón y no en ninguna otra parte, a pesar de las dificultades”, ha insistido Trenco El mismo día en que Fabra y Debón firmaban el acuerdo, el director económico del consorcio y el entonces gerente del consorcio dieron el visto bueno al arrendamiento.

Cabe recordar que la diputada autonómica de Compromís por Castellón Mónica Àlvaro, ha tramitado una petición de documentación ante la Conselleria de Sanitat para conocer qué informes técnicos justificaron la ubicación de los terrenos en los que se situaría el hospital de día de la Vall d’Uixó. También, a propuesta de Compromís, las Cortes instaron al Consell a que realizara una auditoría detallada de la anterior etapa política en el Provincial.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *