Només els borratxos i els xiquets diuen la veritat, segons la coneguda sentència. Dels primers, millor allunyar-se; als segons, cal tindre’ls molt en compte perquè ells són el futur. Així ho han entés a l’ajuntament de Betxí, població de la Plana Baixa en la qual ha tingut lloc el primer ple del pressupost infantil. El saló de plens del consistori s’ha convertit per unes hores en una improvisada aula en què els menuts han estat capaços de posar-se d’acord en decidir en què es fa servir els diners de tots.

Dos representants de cada curs dels que han participat en el projecte han intervingut en el ple que s’ha fet a l’Ajuntament. En concret, han estat un representant de cada classe de les tres que hi ha d’Infantil, i de primer de Primària fins a quart curs. En total, més de 300 alumnes han participat directament en esta experiència. Cadascuna de les classes ha triat el mòdul que ha considerat més interessant d’entre els seleccionats prèviament, d’entre una oferta de quinze. Després, s’han votat en el ple i els més recolzats han estat la tirolina i el gronxador niu, que serveix també per als nens discapacitats, una prova fefaent que davant d’una disjuntiva com pot ser l’elecció d’un element d’oci, els menors trien el bé comú.

En este sentit, l’alcalde, Alfred Remolar, ha manifestat la seua satisfacció per comprovar “com els nens saben utilitzar els diners per contribuir a la integració. I ho fan d’una manera natural ja que ells no tenen els prejudicis que potser podem tenir els adults “. Remolar ha destacat que este projecte ha estat “molt enriquidor” per a tots els intervinents, especialment per als polítics, ja que els nens ens han fet arribar comentaris molt concrets sobre els seus interessos personals i com millorar el poble “.

Al ple ha assistit també el regidor de Participació, Raül Soria, que ha actuat com a secretari i ha alçat acta. Soria ha assenyalat que l’experiència ha estat tan positiva que esperen que tinga continuïtat l’any que ve. “Es tracta que els més petits prenguen la paraula i aprenguen a consensuar i a prendre decisions”, ha subratllat.

El pressupost que han hagut de ‘gestionar’ els escolars és de 10.000 euros. L’acte s’ha celebrat al saló de plens de l’Ajuntament de Betxí i s’espera que en els propers mesos es faça realitat la inversió acordada.

—————————-

BETXÍ CELEBRA SU PRIMER PRESUPUESTO INFANTIL MUNICIPAL

-Los módulos escogidos han sido la tirolina y el columpio nido, que han sido seleccionados por una amplia mayoría

-La experiencia, pionera en nuestras comarcas, tendrá continuidad en los próximos años

Sólo los borrachos y los niños dicen la verdad, según la conocida sentencia. De los primeros, mejor alejarse; a los segundos, hay que tenerlos muy en cuenta porque ellos son el futuro. Así lo han entendido en el ayuntamiento de Betxí, lugar en el cual se ha celebrado el primer pleno del presupuesto infantil. El salón de plenos del consistorio se ha convertido por unas horas en una improvisada aula en la que los pequeños han sido capaces de ponerse de acuerdo en decidir en qué se emplea el dinero de todos.

Dos representantes de cada curso de los que han participado en el proyecto han intervenido en el pleno que se ha hecho en el Ayuntamiento. En concreto, han sido un representante de cada clase de las tres que hay de Infantil, y de primero de Primaria hasta cuarto curso. En total, más de 300 alumnos han participado directamente en esta experiencia. Cada una de las clases ha elegido el módulo que ha considerado más interesante de entre los seleccionados previamente, de entre una oferta de quince. Después, se han votado en el pleno y los más respaldados han sido la tirolina y el columpio nido, que sirve también para los niños discapacitados, una prueba fehaciente de que ante una disyuntiva como puede ser la elección de un elemento de ocio, los menores eligen el bien común.

En este sentido, el alcalde, Alfred Remolar, ha manifestado su satisfacción por comprobar “cómo los niños saben utilizar el dinero para contribuir a la integración. Y lo hacen de una manera natural puesto que ellos no tienen los prejuicios que quizá podemos tener los adultos”. Remolar ha destacado que este proyecto ha sido “muy enriquecedor” para todos los intervinientes, especialmente, para los políticos, ya que los niños nos han hecho llegar comentarios muy concretos sobre sus intereses personales y cómo mejorar el pueblo”.

Al pleno han asistido también el concejal de Participación, Raül Soria, que ha actuado como secretario y ha levantado acta. Soria ha señalado que la experiencia ha sido tan positiva que esperan que tenga continuidad el próximo año. “Se trata de que los más pequeños tomen la palabra y aprendan a consensuar y a tomar decisiones”, ha subrayado.

El presupuesto que han tenido que ‘gestionar’ los escolares es de 10.000 euros. El acto se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Betxí y se espera que en los próximos meses se haga realidad la inversión acordada.