El grup Compromís de l’Ajuntament de Benicàssim ha reiterat que estarà vigilant i reclamant transparència sobre l’acció de govern del Partit Popular. «És la nostra obligació com a grup de l’oposició», ha manifestat el portaveu de la coalició, Joan Bonet Hancox.

Aquesta declaració s’ha produït arran de l’entrada d’agents de la UCO (Unidad Central Operativa) i la Guàrdia Civil amb un requeriment de documentació sobre un presumpte cas de corrupció relacionat amb uns contractes amb les empreses Efial i CGI, dins de l’operació Térmyca.

Segons Bonet Hancox «no dubtem de l’actuació dels funcionaris ni tècnics de l’ajuntament» però sí que Compromís lamenta, «una vegada més», que la localitat de Benicàssim es veja relacionada amb un presumpte cas de corrupció.

«Nosaltres considerem que tots els procediments de contractació s’han de fer amb la màxima transparència i les màximes garanties de legalitat. I això és una qüestió d’estil de governar. I els que governen són els polítics, no els funcionaris», ha destacat el regidor de Compromís. «La resta de grups de l’oposició faran allò que consideren oportú en aquest tema. Compromís vigilarà, com és la nostra obligació. I tampoc som nosaltres els que han de determinar si hi ha cas o no. De moment, només podem dir que la guàrdia civil ha entrat en aquest ajuntament i no en un altre», ha conclòs Bonet.

———————————-

Bonet Hancox: «Compromís tiene que estar vigilante y reclamar transparencia al gobierno municipal»
El portavoz de la coalición defiende la actuación de los funcionarios però pide responsabilidades a los políticos

El grupo Compromís del Ayuntamiento de Benicàssim ha reiterado que estará vigilante y reclamando transparencia sobre la acción de gobierno del Partido Popular. «Es nuestra obligación como grupo de la oposición», ha manifestado el portavoz de la coalición, Joan Bonet Hancox.

Esta declaración se ha producido a raíz de la entrada en el consistorio de agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) y la Guardia Civil con un requerimiento de documentación sobre un presunto caso de corrupción relacionado con unos contratos con las empresas EFIAL y CGI, dentro de la operación Térmyca.

Según Bonet Hancox «no dudamos de la actuación de los funcionarios ni técnicos del ayuntamiento» pero sí que Compromís lamenta, «una vez más», que la localidad de Benicàssim se vea relacionada con un presunto caso de corrupción.

«Nosotros consideramos que todos los procedimientos de contratación se han de llevar a cabo con la máxima transparencia y las máximas garantías de legalidad. Y esto es una cuestión ‘de estilo’ de gobernar. Y los que gobiernan son los políticos, no los funcionarios”, ha destacado el concejal de Compromís. «El resto de grupos de la oposición harán lo que consideren oportuno en este tema. Compromís vigilará, como es nuestra obligación. Y tampoco somos nosotros los que deben determinar si hay caso o no. De momento, sólo podemos decir que la guardia civil ha entrado en este ayuntamiento y no en otro », concluyó Bonet.