El grup municipal de Compromís per Moncofa ha aconseguit que la zona marítima de la localitat compte amb dos canals marins més a les platges perquè els puguen utilitzar tant les embarcacions lleugeres de pesca, com les d’ús recreatiu. El portaveu de la coalició, Joan B. Vilar, ha recordat que aquesta va ser una proposta de Comprmís. Vilar ha explicat que, fins ara, només hi havia canals per a les embarcacions de salvament marítim i la resta d’usuaris s’havien de desplaçar per a poder engegar les seues. «Des de Compromís per Moncofa hem de celebrar que, d’ací no res, tindrem a disposició dels usuaris dos nous canals marins a la platja de Moncofa: un ubicat al sector C, i l’altre, al centre de la platja, a l’altura de la plaça Ruiz Picazo», ha manifestat Vilar.

El portaveu municipal ha explicat que la proposta de Compromís pe Moncofa «va dirigida a l’engegada d’embarcacions de pesca, esportives i recreatives en un lloc segur, de manera que no impliquen un risc pels banyistes i es puga donar suport legal als usuaris de les embarcacions».

Cal recordar que, fins ara, els usuaris d’embarcacions es veien obligats a traslladar-se llargues distàncies fins als canals marins habilitats per a l’engegada de les embarcacions de salvament dels serveis de vigilància de les platges. «Aquesta situació va fer que els veïns afectats es posaren en contacte amb el col·lectiu de Compromís, ja que ni era pràctic ni ètic fer ús massiu d’els canals destinats al salvament de les persones i no se’ls donava cap altra opció», ha subratllat Vilar.

Segons Joan Baptista Vilar «ara hem de vigilar si les ubicacions escollides són les correctes per donar el màxim servei als usuaris de kajacs, surf de vela, motos d’aigua, embarcacions lleugeres de pesca i ús recreatiu, entre d’altres, i així podrem examinar la necessitat d’implementar en més canals a l’any que ve o canviar la seua ubicació».

 

———————

COMPROMÍS CONSIGUE QUE LAS PLAYAS DE MONCOFA CUENTEN CON DOS CANALES MARÍTIMOS PARA QUE LOS UTILICEN LAS EMBARCACIONES LIGERAS DE PESCA Y LAS DE USO RECREATIVO

Vilar: «Así se evitan riesgos para los bañistas y se da solución a estos usuarios»

El grupo municipal de Compromís per Moncofa ha conseguido que la zona marítima de la localidad cuente con dos canales marinos más en las playas para que los puedan utilizar tanto las embarcaciones ligeras de pesca, como las de uso recreativo.

El portavoz de la coalición, Joan B. Vilar, recordó que esta fue una propuesta de Comprmís. Vilar ha explicado que, hasta ahora, sólo había canales para las embarcaciones de salvamento marítimo y el resto de usuarios tenían que desplazarse para poder poner en marcha las suyas. «Desde Compromís per Moncofa tenemos que celebrar que, dentro de nada, tendremos a disposición de los usuarios dos nuevos canales marinos en la playa de Moncofa: uno ubicado en el sector C, y el otro, en el centro de la playa, a la altura de la plaza Ruiz Picazo», ha manifestado Vilar.

El portavoz municipal de Compromís ha explicado que la propuesta de Compromís pe Moncofa «va dirigida a la puesta en marcha de embarcaciones de pesca, deportivas y recreativas en un lugar seguro, por lo que no suponen un riesgo para los bañistas y se pueda dar apoyo legal a los usuarios de las embarcaciones».

Hay que recordar que, hasta ahora, los usuarios de embarcaciones se veían obligados a desplazarse largas distancias hasta los canales marinos habilitados para la puesta en marcha de las embarcaciones de salvamento de los servicios de vigilancia de las playas. «Esta situación hizo que los vecinos afectados se pusieron en contacto con el colectivo de Compromís, ya que consideraban que ni era práctico, ni ético hacer uso masivo de los canales destinados al salvamento de las personas y no se les daba otra opción », subrayó Vilar.

Según Juan Bautista Vilar «ahora tenemos que vigilar si las ubicaciones elegidas son las adecuadas para dar el máximo servicio a los usuarios de kayacs, windsurf, motos de agua, embarcaciones ligeras de pesca y uso recreativo, entre otros, y así podremos examinar la necesidad de implementar en más canales en el próximo año o cambiar su ubicación ».