El grup Compromís de l’Ajuntament d’Orpesa ha reclamat, una vegada més, la construcció d’un nou centre de salut que done resposta a les necessitats dels veïns i estiuejants d’aquesta localitat de la Plana Alta. El portaveu adjunt de la coalició, Josep Lluís Romero, ha desgranat els antecedents d’aquesta ja vella reivindicació, que torna a estar a l’agenda de Compromís a través de la moció que presenten al ple del mes de juliol.

Segons ha recordat Romero, la Conselleria de Sanitat, gestionada llavors pel PP, va pressupostar en l’any 2011 la construcció d’un centre de salut a Orpesa., “Però aquest pressupost mai es va arribar a executar”. El regidor també ha detallat que per part del Compromís “es van presentar esmenes als pressupostos fins a l’any 2015 en què es reclamava la construcció d’aquest ambulatori que van ser rebutjades pels populars”. Romero ha recalcat que Orpesa passa dels 9.000 habitants a l’hivern als 120.000 de l’estiu i, tot i que disposa de tres centres de salut auxiliars, “les dotacions d’aquestes infraestructures deixen molt a desitjar”. Per aquest motiu, Romero ha traslladat als responsables de Conselleria de Sanitat les necessitats que tenen els pacients d’Orpesa, tant locals com eventuals. Entre les mancances de l’actual centre de salut ha enumerat les següents: “no disposa de gimnàs per a la preparació al part; no té servei de rehabilitació, ni d’odontologia; no hi ha una zona d’atenció pediàtrica separada de la dels adults i falten consultes d’infermeria i mèdiques. A més, en el període estival, es necessitaria una TNA (Transport No Assistit) i un servei de raigs”.
Segons Romero, “l’edifici que alberga l’actual centre de salut és una instal·lació obsoleta, que a més de les mancances sanitàries abans comentades, té problemes en el sistema elèctric, hi ha inundacions cada vegada que plou i informes d’inspectors que posen de manifest que el edifici no tenen sortides d’emergència”.
Per tots aquests motius, Compromís ha presentat una moció que es debatrà en el ple d’aquest mes, en la qual es demana a la Conselleria que pressuposte i execute les quantitats econòmiques que siguen necessàries per a dur endavant la construcció del nou centre de salut. “Compromís lidera des de l’oposició a la construcció d’un centre de salut que el PP, amb majoria absoluta i governant a la Generalitat, va ser incapaç de posar en funcionament”, ha conclòs Romero.

—————————

Compromís reclama a la Conselleria de Sanidad la construcción de un nuevo centro de salud en Orpesa

Romero: “El ambulatorio actual está obsoleto lo que repercute en la atención a los pacientes tanto locales como veraneantes”

El grupo Compromís del Ayuntamiento de Orpesa ha reclamado, una vez más, la construcción de un nuevo centro de salud que dé respuesta a las necesidades de los vecinos y veraneantes de esta localidad de la Plana Alta. El portavoz adjunto de la coalición, Josep Lluís Romero, ha desgranado los antecedentes de esta ya vieja reivindicación, que vuelve a estar en la agenda de Compromís a través de la moción que presentan al pleno del mes de julio.

Según ha recordado Romero, la Conselleria de Sanidad, gestionada entonces por el PP, presupuestó en el año 2011 la construcción de un centro de salud en Orpesa., “pero este presupuesto nunca se llegó a ejecutar”. El concejal también ha detallado que por parte del Compromís “se presentaron enmiendas a los presupuestos hasta el año 2015 en las que se reclamaba la construcción de este ambulatorio que fueron rechazadas por los populares”. Romero ha recalcado que Orpesa pasa de los 9.000 habitantes en invierno a los 120.000 del verano y, aunque dispone de tres centros de salud auxiliares, “las dotaciones de esas infraestructuras dejan mucho que desear. Por este motivo, Romero ha trasladado a los responsables de Conselleria de Sanidad las necesidades que tienen los pacientes de Orpesa, tanto locales como eventuales. Entre las carencias del actual centro de salud ha enumerado las siguientes: “no dispone de gimnasio para la preparación al parto; no tiene servicio de rehabilitación, ni de odontología; no existe una zona de atención pediátrica separada de la de los adultos y faltan consultas de enfermería y médicas. Además, en el periodo estival, se necesitaría una TNA (Transporte No Asistido) y un servicio de rayos”.

Según Romero, “el edificio que alberga el actual centro de salud es una instalación obsoleta, que además de las carencias sanitarias antes comentadas, tiene problemas en el sistema eléctrico, hay inundaciones cada vez que llueve e informes de inspectores que poden de manifiesto que el edificio no tienen salidas de emergencia”.

Por todos estos motivos, Compromís ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de este mes, en la que se pide a la Conselleria que presupueste y ejecute las cantidades económicas que sean necesarias para llevar adelante la construcción del nuevo centro de salud. “Compromís lidera desde la oposición la construcción de un centro de salud que el PP con mayoría absoluta y gobernando en la Generalitat, fue incapaz de poner en funcionamiento”, ha concluido Romero.