Joan Bonet: “Tenien molt a amagar, per això les dificultats que hem tingut a l’hora d’accedir a la documentació de l’Ajuntament”.

Des de Compromís per Benicàssim volem mostrar la nostra preocupació sobre l’estat en que l’Ajuntament de Benicàssim es troba de la mà del Partit Popular. Durant el matí d’este dimarts, la Guàrdia Civil ha entrat a la casa consistorial amb un requeriment de documentació sobre un presumpte cas de corrupció, relacionat amb la contractació d’empreses de consultoria i dins d’una operació a diversos ajuntaments arreu de l’Estat.

Nosaltres al llarg d’este primer any de legislatura hem mostrat en diverses ocasions el nostre malestar per la manifesta opacitat en la gestió de l’actual equip de govern del PP, dificultant-nos l’accés a la documentació de forma continua i sistemàtica, donant la sensació de que tenen molt que amagar, ara ja es va aclarint un dels motius pels quals la falta de transparència és marca de la casa de l’estil de govern del PP.

La bona imatge de Benicàssim es va degradant cada vegada més a causa a un equip de govern del PP desbordat i sense projecte per a Benicàssim, que només funciona a base d’ocurrències, amb una manifesta incompetència i, ara per a rematar, només quedava que la Guàrdia Civil entrara a l’Ajuntament per fer un escorcoll relacionat amb una trama corrupta.

Definitivament Benicàssim no es mereix este lamentable govern del PP.

 

————————-

Joan Bonet: “Tienen mucho que ocultar, por ello las dificultades que hemos tenido a la hora de acceder a la documentación del Ayuntamiento”.

Desde Compromís por Benicàssim queremos mostrar nuestra preocupación sobre el estado en que el Ayuntamiento de Benicàssim se encuentra de la mano del Partido Popular. Este martes por la mañana, la Guardia Civil ha entrado en la casa consistorial con un requerimiento de documentación sobre un presunto caso de corrupción relacionado con la contratación de empresas de consultoría y dentro de una operación en varios ayuntamientos en todo el Estado.

Nosotros lo largo de este primer año de legislatura hemos mostrado en varias ocasiones nuestro malestar por la manifiesta opacidad en la gestión del actual equipo de gobierno del PP, dificultando hacernos el acceso a la documentación de forma continua y sistemática, dando la sensación de que tienen mucho que esconder, ahora ya se va aclarando uno de los motivos por los que la falta de transparencia es marca de la casa del estilo de gobierno del PP.

La buena imagen de Benicàssim se va degradando cada vez más debido a un equipo de gobierno del PP desbordado y sin proyecto para Benicàssim, que sólo funciona a base de ocurrencias, con una manifiesta incompetencia y, ahora para rematar, sólo quedaba que la Guardia Civil entrara al Ayuntamiento a hacer un registro relacionado con una trama corrupta.

Definitivamente Benicàssim no se merece este lamentable gobierno del PP.