-Els comptes municipals prioritzen les polítiques dirigides al foment de l’ocupació en el municipi

-Les previsions per a 2017 contemplen un increment del 4% en el capítol de gastos i la reducció del deute públic en un 13%

L’Ajuntament de Betxí va aprovar ahir en sessió plenària ordinària els Pressupostos Municipals per a l’exercici 2017, que ascendeixen a un total de 4.803.229€, pràcticament un import calcat al de l’any anterior. Les principals novetats d’estos comptes són la priorització en les accions dirigides al foment del treball en la població i el gran augment de la partida dirigida a les inversions.

Pel que fa a les polítiques socials, cal destacar la pujada del 20% en la partida dirigida a la Bossa de Foment de l’Ocupació Local, que comptarà amb 50.000€ per poder contractar fins a 50 treballadors en els pròxims mesos. Així mateix, s’han obert els comptes per incentivar la replantació d’horts abandonats a través d’un projecte pioner amb Noves Sendes, que primarà la recuperació de parcel·les pròximes al municipi.

Sense cap mena de dubte, el capítol que més creix per al pròxim any és el de les inversions que, amb un augment del 66% respecte del 2016, “suposa la confirmació definitiva de les bones polítiques que s’estan realitzant”, ha remarcat Alfred Remolar, alcalde de la localitat. Entre els projectes més ambiciosos destaquen la remodelació de l’avinguda Joaquín Dualde amb 150.000€, la millora en els vestidors del poliesportiu amb 8.000€ o la remodelació del Col·legi Ester Franch que, amb 95.000€, s’espera finançar a través del pla d’obres provincial. Capítol a part mereix el Palau-Castell de Betxí que per al 2017 tornarà a comptar amb una partida de 140.000€ per iniciar la III Fase, a l’espera de la confirmació de les aportacions de la Diputació de Castelló i de la Generalitat Valenciana.

Pel que fa a la reducció del deute, es preveu amortitzar un total de 267.000€ que suposarà una nova rebaixa del 13% del total. Tot i això, Remolar ha inicidit en “la gran disminució de l’endeutament municipal que s’ha fet durant els 5 anys de govern de Bloc-Compromís i que, amb tota seguretat es tornarà a accelerar el 2017 amb amortitzacions de préstec anticipades”.

Després de l’èxit de la primera edició dels Pressupostos Infantils que s’ha fet en el 2016, novament tornen a aparèixer reflectits en la previsió de despeses, en esta ocasió al costat del que seran els primers Pressupostos Juvenils. Les dues partides compten amb un total de 18.000€ “per poder acometre pràcticament la totalitat de les propostes llançades pels xiquets i joves dels centres d’educació públics”.

——————————-

BETXÍ APRUEBA LOS PRESUPUESTOS PARA EL 2017 CON UN 66% MÁS DE INVERSIONES

-Las cuentas municipales priorizan las políticas dirigidas al fomento del empleo en el municipio

-Las previsiones para 2017 contemplan un incremento del 4% en el capítulo de gastos y la reducción de la deuda pública en un 13%

El Ayuntamiento de Betxí aprobó ayer en sesión plenaria ordinaria los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2017, que ascienden a un total de 4.803.229€, prácticamente un importe calcado al del año anterior. Las principales novedades de estas cuentas son la priorización en las acciones dirigidas al fomento del trabajo en la población y el gran aumento de la partida dirigida a las inversiones.

En cuanto a las políticas sociales, cabe destacar la subida del 20% en la partida dirigida a la Bolsa de Fomento del Empleo Local, que contará con 50.000€ para poder contratar hasta 50 trabajadores en los próximos meses. Asimismo, se han abierto las cuentas para incentivar la replantación de huertos abandonados a través de un proyecto pionero con Noves Sendes, que primará la recuperación de parcelas cercanas al municipio.

Sin lugar a dudas, el capítulo que más crece para el próximo año es el de las inversiones que, con un aumento del 66% respecto de 2016, “supone la confirmación definitiva de las buenas políticas que se están realizando”, remarcó Alfred Remolar, alcalde de la localidad. Entre los proyectos más ambiciosos destacan la remodelación de la avenida Joaquín Dualde con 150.000€, la mejora en los vestuarios del polideportivo con 8.000€ o la remodelación del Col• legi Ester Franch que, con 95.000 €, se espera financiar a través del plan de obras provincial. Capítulo aparte merece el Palacio-Castillo de Betxí que para el 2017 volverá a contar con una partida de 140.000€ para iniciar la III Fase, a la espera de la confirmación de las aportaciones de la Diputación de Castellón y de la Generalitat Valenciana.

En cuanto a la reducción de la deuda, se prevé amortizar un total de 267.000€ que supondrá una nueva rebaja del 13% del total. Sin embargo, Remolar ha incidido en “la gran disminución del endeudamiento municipal que se ha hecho durante los 5 años de gobierno de Bloc-Compromís y que, con toda seguridad se volverá a acelerar en 2017 con amortizaciones de préstamo anticipadas”.

Tras el éxito de la primera edición de los Presupuestos Infantiles que se ha hecho en el 2016, nuevamente vuelven a aparecer reflejados en la previsión de gastos, en esta ocasión junto a los que serán los primeros Presupuestos Juveniles. Las dos partidas cuentan con un total de 18.000€ “para poder acometer prácticamente la totalidad de las propuestas lanzadas por los niños y jóvenes de los centros de educación públicos”.