Vilar: “En els comptes de l’any 2016 el PP ha doblat partides respecte al pressupost inicial”

Si l’any passat l’Ajuntament de Moncofa va aconseguir aprovar el pressupost municipal amb la unanimitat de tots els grups polítics, aquest any sembla que aquest consens va ser només un miratge. Almenys, aquesta és la sospita del grup municipal de Compromís el portaveu del qual, Joan Baptiste Vilar, es lamenta que “estem en la primera quinzena de gener i no tenim ni un projecte clar de pressupostos”. Per a Compromís, “el camí del diàleg i el consens entre tots els partits polítics sempre ha estat l’opció més beneficiosa per als ciutadans de Moncofa, com es va demostrar l’any passat”, segons argumenta Vilar.

Segons el portaveu de Compromís per Moncofa, “el Partit Popular governa en minoria, per la qual cosa ha de treballar els pressupostos amb l’oposició, i és un acte d’irresponsabilitat per part de l’equip de govern no haver redactat i lliurat els preceptius esborranys anteriorment ja que haurien d’estar aprovats des de la primera quinzena de desembre del 2016”. Vilar també ha destacat que, després d’haver analitzat l’execució del pressupost de despeses i ingressos del 2016, “veiem que la transparència ha brillat per la seua absència” perquè, segons critica, “s’han doblat partides respecte del pressupost inicial”. Entre aquestes partides que s’han duplicat, Vilar destaca la de manteniment d’infraestructures i béns naturals “en què el govern del Partit Popular s’ha gastat més de 300.000 euros”. Per si açò fos poc, el portaveu de Compromís a Moncofa ha denunciat que “l’Ajuntament està suportant tot el pagament de l’obra de remodelació del camp de futbol ja que la Diputació no ha ingressat ni un cèntim dels 331.000 € que es va comprometre a pagar “.

————————————
COMPROMÍS PER MONCOFA CRITICA QUE EL PRESUPUESTO PARA 2017 SE APROBARÁ CON RETRASO Y SIN CONSENSO

Vilar: “En las cuentas del año 2016 el PP ha doblado partidas respecto al presupuesto inicial”

Si el año pasado el Ayuntamiento de Moncofa logró aprobar el presupuesto municipal con la unanimidad de todos los grupos políticos, este año parece que ese consenso fue sólo un espejismo. Al menos, esa es la sospecha del grupo municipal de Compromís cuyo portavoz, Joan Baptiste Vilar, se lamenta de que “estamos en la primera quincena de enero y no tenemos ni un proyecto claro de presupuestos”. Para Compromís, “el camino del diálogo y el consenso entre todos los partidos políticos siempre ha sido la opción más beneficiosa para los ciudadanos de Moncofa, como se demostró el año pasado”, según argumenta Vilar.

Según el portavoz de Compromís per Moncofa, “el Partido Popular gobierna en minoría, por lo que debe trabajar los presupuestos con la oposición, y es un acto de irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno no haber redactado y entregado los preceptivos borradores anteriormente ya que deberían estar aprobados desde la primera quincena de diciembre del 2016”. Vilar también ha destacado que, después de haber analizado la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos del 2016, “vemos que la transparencia ha brillado por su ausencia” porque, según critica, “se han doblado partidas respecto del presupuesto inicial”. Entre estas partidas que se han duplicado, Vilar destaca la de mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales “en la que el gobierno del Partido Popular se ha gastado más de 300.000 euros”. Por si este fuera poco, el portavoz de Compromís en Moncofa ha denunciado que “el Ayuntamiento está soportando todo el pago de la obra de remodelación del campo de fútbol ya que la Diputación no ha ingresado ni un céntimo de los 331.000€ que se comprometió a pagar”.