El grup Compromís a l’Ajuntament d’Onda ha demanat la renovació del terreny de joc dels camps de futbol La Cosa i Olímpic atès que, segons assenyala el portaveu Lluís Pastor, “presenten un estat de degradació molt avançat que fa urgents les millores”. Tots dos recintes estan dotats de gespa artificial, “material que té una vida útil d’ aproximadament deu anys”. En el cas de La Cosa aquest període ja s’ha superat, “mentre que el terreny de l’Olímpic es va col·locar fa nou anys, però les inundacions per les pluges ho han deixat en un estat deficient”, indica Pastor.

La Cosa i l’Olímpic acullen durant el cap de setmana els partits de les competicions en què participen equips de futbol base de la ciutat. Entre setmana els xiquets s’entrenen en ells i, per tant, “aquest ús acurta la vida útil de la gespa sintètica”.

El regidor destaca que l’ajuntament disposa d’informes tècnics que advertixen que l’estat de tots dos camps no és l’adequat per a la pràctica de l’esport i que, per tant, cal canviar la moqueta. “L’estat actual de la gespa pot provocar lesions i hem de tenir en compte la gran quantitat de jugadors que utilitzen les dues instal·lacions”, apunta Pastor, que incidix que Compromís considera aquesta inversió “una prioritat absoluta”. En la seua opinió, “la quantitat necessària per a la remodelació es pot obtenir del romanent de tresoreria “.

——————————–

Compromís pide la renovación del césped artificial de los campos de fútbol La Cosa y Olímpico de Onda

Pastor: “Presentan un estado de degradación muy avanzado que hace urgentes las mejoras”

El grupo Compromís en el Ayuntamiento de Onda ha pedido la renovación del terreno de juego de los campos de fútbol La Cosa y Olímpico dado que, según señala el portavoz Lluís Pastor, presentan un estado de degradación muy avanzado que hace urgentes las mejoras. Ambos recintos están dotados de césped artificial, cuya vida útil es de aproximadamente diez años. En el caso de La Cosa ese periodo ya se ha superado, mientras que el terreno del Olímpico se colocó hace nueve años, pero las inundaciones por las lluvias lo han estropeado más rápido de lo normal, indica Pastor.

La Cosa y el Olímpico acogen durante el fin de semana los partidos de las competiciones en que participan equipos de fútbol base de la ciudad. Entre semana los chavales entrenan en ellos y, por tanto, este uso “acorta la vida útil del césped sintético”.

El concejal destaca que el ayuntamiento dispone de informes técnicos que advierten de que el estado de ambos campos no es el adecuado para la práctica del deporte y que, por tanto, hay que cambiar la moqueta, destaca el concejal. El estado actual del césped puede provocar lesiones y debemos tener en cuenta la gran cantidad de jugadores que utilizan ambas instalaciones, apunta Pastor, quien incide en que Compromís considera esta inversión una prioridad absoluta En su opinión, el dinero necesario para la remodelación se puede obtener del remanente de tesorería“.