De burla ha qualificat José Luis Romero, el portaveu adjunt de Compromís a Orpesa, el que ha passat hui al ple municipal. Segons ha explicat Romero, en el ple celebrat aquest matí s’ha debatut no prorrogar a Fobesa el contracte d’abastament d’aigua a la zona delimitada entre el riu Xinxilla i la muntanya Bovalar. “L’any 2012 el PP va presentar a mateixa proposta en una comissió informativa. La retirar i, tot i tenir els informes en contra, va prorrogar el contracte a Fobesa”, ha denunciat el regidor de Compromís. En el ple d’hui dijous “el PP ha oblidat, de manera deliberada, aportar aquesta documentació, com si la rescissió del contracte a aquesta empresa fos la primera vegada que es porta al ple o a la comissió”. Romero ha recordat que fa cinc anys “ja els tècnics municipals havien avalat la no renovació del contracte a Fobesa, i ho havien fet d’una manera clara i inequívoca. Però la proposta d’acord va ser retirada després pel PP amb la intenció de prorrogar el contracte i, tot i els informes en contra, beneficiar Fobesa perquè ha mantingut aquest conveni en vigor fins hui. És a dir, almenys, cinc anys més dels que hauria de ser”.

En aquest sentit, Josep Lluís Romero ha preguntat en el ple al PP, a l’alcalde i al regidor d’Urbanisme pels motius que els van portar a prorrogar la concessió si els informes tècnics eren contraris. “No ens han donat cap explicació, ni ens han respost. Crec que és una manifestació de la seva cara dura i del menyspreu que tenen pels mecanismes democràtics de control al govern, que és la motivació que ens ha portat a preguntar per aquest assumpte” . Romero també a retret al PP que, al seu parer, està al servei dels interessos d’una empresa privada com Fobesa, “perquè si no, no s’explica per què s’han saltat la legalitat”. Romero ha subratllat que en aquest assumpte “hi ha l’agreujant que algun responsable de Fobesa està sent investigat en el finançament del PP de la trama ‘Gürtel’. Aquesta última argumentació no ha estat ni tan sols rebatuda pel PP”.

Per a Romero, “una vegada més, el PP demostra amb la seva forma d’actuar que no és transparent i que amaga informació. Amb les seves males pràctiques només busca beneficiar una empresa privada, sense tenir en compte els interessos legítims dels veïns d’Orpesa”. El regidor ha conclòs afirmant que Compromís “estarà vigilant tot el procediment d’adjudicació del nou contracte de l’aigua a Orpesa per a donar-li la transparència al procediment que no han estat capaços de donar-los altres”.

————————-

COMPROMÍS DENUNCIA QUE EL PP DE ORPESA LLEVA AL PLENO UNA CONCECIÓN A FOBESA QUE RENOVÓ ILEGALMENTE EN 2012

Romero: “Hace cinco años ya los técnicos municipales ya habían avalado la no renovación del contrato a esa empresa que está siendo investigada en la trama Gürtel”

De burla ha calificado José Luis Romero, el portavoz adjunto de Compromís en Orpesa, lo ocurrido hoy en el pleno municipal. Según ha explicado Romero, en el pleno celebrado esta mañana se ha debatido no prorrogar a Fobesa el contrato de abastecimiento de agua en la zona delimitada entre el rio Xinxilla y el monte Bovalar. “En el año 2012 el PP presentó a misma propuesta en una comisión informativa. La retiró y, a pesar de tener los informes en contra, prorrogó el contrato a Fobesa“, ha denunciado el concejal de Compromís. En el pleno de hoy jueves “el PP ha olvidado, de forma deliberada, aportar esa documentación, como si la rescisión del contrato a esa empresa fuera la primera vez que se lleva al pleno o a la comisión“. Romero ha recordado que hace cinco años “ya los técnicos municipales habían avalado la no renovación del contrato a Fobesa, y lo habían hecho de una manera clara e inequívoca. Pero la propuesta de acuerdo fue retirada luego por el PP con la intención de prorrogar el contrato y, a pesar de los informes en contra, beneficiar a Fobesa porque ha mantenido ese convenio en vigor hasta hoy. Es decir, al menos, cinco años más de los que debería”.

En este sentido, Josep Luis Romero ha preguntado en el pleno al PP, al alcalde y concejal de Urbanismo por los motivos que les llevaron a prorrogar la concesión si los informes técnicos eran contrarios. “No nos han dado ninguna explicación, ni nos han respondido. Creo que es una manifestación de su cara dura y del desprecio que tienen por los mecanismos democráticos de control al gobierno, que es la motivación que nos ha llevado a preguntar por este asunto”. Romero también a reprochado al PP que, a su juicio, está al servició de los intereses de una empresa privada como Fobesaporque si no, no se explica por qué se han saltado la legalidad”. Romero ha subrayado que en este asunto “existe el agravante de que algún responsable de Fobesa está siendo investigado en la financiación del PP de la trama Gürtel’. Esta ultima argumentación no ha sido ni tan siquiera rebatida por el PP”.

Para Romero, “una vez más, el PP demuestra con su forma de actuar que no es transparente y que oculta información. Con sus malas prácticas solo busca beneficiar a una empresa privada, sin tener en cuenta los intereses legítimos del los vecinos de Orpesa”. El concejal ha concluido afirmando que Compromís “estará vigilando todo el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato del agua en Orpesa para darle la transparencia al procedimiento que no han sido capaces de darles otros”.