L’Ajuntament de Betxí i la Fundació Cívica Noves Sendes van presentar ahir el projecte solidari “Recuperem la terra” que se centrarà a fomentar el cultiu de les hortes agrícoles abandonades. D’esta forma, s’enceta un programa d’ajudes dirigides específicament als llaurador amb l’objectiu fonamental de reduir el número de les parcel·les sense ús o en mal estat i que, entre d’altres, són focus de plagues i de perill d’incendis.

El pressupost inicial d’este programa és de 18.000€ durant els pròxims tres anys i les quantitats subvencionables tindran com a referència l’IBI de rústica. En especial es primaran dos conceptes, tant la recuperació del cultiu de forma ecològica com aqueles parcelel·les que estiguen a prop del casc urbà, que podran arribar a tindre fins a un 50% més de bonificació, tot i que la convocatòria està oberta per a qualsevol propietat sense ús.

Fa temps que sabem que havíem d’actuar en la problemàtica de les finques abandonades i ara, per fi, i gràcies a l’ajuda de Noves Sendes, podrem iniciar lqa solució d’este assumpte”, afirma Alfred Remolar, alcalde de Betxí. “Sabem que el camí és llarg, però és un primer pas per fomentar la recuperació del camp, especialment en els dos àmbits més demandats, com ho són l’agricultura ecològica i i les finques més pròximes a les cases”.

A l’acte, celebrat en la seu central de Ruralnostra, van assistir a més de l’alcalde de Betxí, el president de Noves Sendes Manolo Piquer i el regidor de Medi Ambient Javier Delgado, a més de nombrosos veïns de la població i representants del sector agrari. En els pròxims dies s’obrirà el període de sol·licituds i s’espera que les subvencions comencen a atorgar-se a partir del mes de juny.

——————————————-

BETXÍ PRESENTA EL PROYECTO “RECUPEREM LA TERRA” PARA REVALORIZAR LAS FINCAS ABANDONADAS

-El Ayuntamiento y la Fundación Noves Sendes presentan un programa conjunto para fomentar la recuperación del cultivo de los huertos

El Ayuntamiento de Betxí y la Fundación Cívica Noves Sendes presentaron ayer el proyecto solidario “Recuperem la terra” que se centrará en fomentar el cultivo de las huertas agrícolas abandonadas. De esta forma, se inicia un programa de ayudas dirigidas específicamente a agricultor con el objetivo fundamental de reducir el número de las parcelas sin uso o en mal estado y que, entre otros, son focos de plagas y de peligro de incendios.

El presupuesto inicial de este programa es de 18.000 € durante los próximos tres años y las cantidades subvencionables tendrán como referencia el IBI de rústica. En especial se primarán dos conceptos, tanto la recuperación del cultivo de forma ecológica como aquellas parcelas que estén cerca del casco urbano, que podrán llegar a tener hasta un 50% más de bonificación, aunque la convocatoria está abierta para todas las propiedades en desuso.

“Hace tiempo que sabemos que teníamos que actuar en la problemática de las fincas abandonadas y ahora, por fin, y gracias a la ayuda de Noves Sendes, podremos iniciar la solución de este asunto” afirma Alfred Remolar, alcalde de Betxí. “Sabemos que el camino es largo, pero es un primer paso para fomentar la recuperación del campo, especialmente en los dos ámbitos más demandados, como lo son la agricultura ecológica y las fincas más cercanas a las casas”.

Al acto, celebrado en la sede central de Ruralnostra, asistieron además del alcalde de Betxí, el presidente de Noves Sendes Manolo Piquer y el concejal de Medio Ambiente Javier Delgado, además de numerosos vecinos de la población y representantes del sector agrario. En los próximos días se abrirá el período de solicitudes y se espera que las subvenciones comiencen a otorgarse a partir del mes de junio.