Trenco: “Crec que és un bon moment perquè l’equip de govern aprove una comissió d’investigació sobre els comptes de l’hospital”

El portaveu del grup Compromís a la Diputació de Castelló, Xavier Trenco, ha valorat positivament l’acord a què han arribat els grups parlamentaris de les Corts perquè l’ex director de l’hospital Provincial de Castelló, Miguel Llorens, comparega i done explicacions sobre suposades irregularitats en la seua etapa al capdavant d’eixe centre sanitari.

Trenco ha manifestat que, vist el bon clima i l’entesa que hi ha hagut a València, “crec que és un bon moment perquè l’equip de govern de la Diputació aprove una comissió d’investigació sobre els comptes de l’hospital”. En aquest sentit, el diputat provincial ha assenyalat que podria aprofitar-se la comissió de dimarts que ve perquè el PP “done mostres de la seua bona voluntat i del desig de transparència que han expressat en les Corts i donen aquest pas també a la Diputació”. Per Trenco, “l’expressió comissió d’investigació no vol dir res més que totes les parts tinguen la possibilitat de donar explicacions; el primer d’ells, l’ex director de l’hospital Provincial Llorens, al qual estic segur que li agradaria aclarir què va passar durant la seva etapa al capdavant del centre hospitalari”.

Cal recordar que aquest acord a les Corts, al qual es va arribar per unanimitat dels grups parlamentaris a la comissió de Sanitat i Consum, va ser una proposta de Compromís. “Són 33 milions en factures presumptament irregulars, contractes i despeses sense control el que s’ha denunciat: crec que és un fet amb la suficient entitat com perquè es donen explicacions també a la Diputació”, ha conclòs Trenco.

——————————

COMPROMÍS PIDE QUE LLORENS COMPAREZCA TAMBIÉN EN LA DIPUTACIÓN POR LAS FACTURAS DEL PROVINCIAL

Trenco: “Creo que es un buen momento para que el equipo de gobierno apruebe una comisión de investigación sobre las cuentas del hospital”

El portavoz del grupo Compromís en la Diputación de Castellón, Xavier Trenco, ha valorado positivamente el acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios de les Corts para que el ex director del hospital Provincial de Castellón, Miguel Llorens, comparezca y dé explicaciones sobre supuestas irregularidades durante su etapa al frente de ese centro sanitario.

Trenco ha manifestado que, visto el buen clima y el entendimiento que ha habido en Valencia, “creo que es un buen momento para que el equipo de gobierno de la Diputación apruebe una comisión de investigación sobre las cuentas del hospital”. En este sentido, el diputado provincial ha señalado que podría aprovecharse la comisión del próximo martes para que el PP “dé muestras de su buena voluntad y del deseo de transparencia que han expresado en las Cortes y den ese paso también en la Diputación”. Para Trenco, “la expresión comisión de investigación no quiere decir nada más que todas las partes tengan la posibilidad de dar explicaciones; el primero de ellos, el ex director del hospital Provincial Llorens, al que estoy seguro que le gustaría aclarar qué pasó durante su etapa al frente del centro hospitalario”

Cabe recordar que este acuerdo en les Corts, al que se llegó por unanimidad de los grupos parlamentarios en la comisión de Sanidad y Consumo, fue una propuesta de Compromís. “Son 33 millones en facturas presuntamente irregulares, contratos y gastos sin control lo que se ha denunciado: creo que es un hecho con la suficiente entidad como para que se den explicaciones también en la Diputación”, ha concluido Trenco.