Trenco: “Precisament, treballem per llançar una proposta al president Moliner i ha estat una sorpresa assabentar-nos que el pressupost s’ha presentat aquest matí”
La coalició presentarà a la Diputació la seua proposta amb les necessitats dels alcaldes i regidors de Compromís perquè s’incloguen en el pressupost de 2018
La Jana sol·licita de la institució provincial la seua col·laboració per abordar la segona fase de l’adequació de la piscina municipal

El Grup Compromís de la Diputació està mantenint una ronda de contactes amb alcaldes i regidors dels municipis de Castelló on la coalició té representació. L’objectiu és elaborar una proposta perquè la Diputació la incloga en el pressupost de 2018 de la institució. Un dels pobles que han visitat ha sigut la Jana, al Baix Maestrat. L’alcalde, Domingo Tolós, i el regidor Àlex Vilanova, ha exposat al diputat provincial la necessitat d’escometre la segona fase de la remodelació de la piscina provincial; unes obres en les quals cal que participe la Diputació de Castelló, com s’ha fet en la primera fase.

En aquest sentit, el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, ha destacat que “la Diputació ha de ser la primera administració que acudir en l’ajuda dels pobles, especialment, dels més menuts“. En esta línia, el portaveu de Compromís ha insistit que “estàvem precisament treballant per a fer la nostra proposta al president Moliner i ha sigut una sorpresa assabentar-nos que el pressupost s’ha presentat aquest matí”. Trenco ha incidit en que “una negociació ha de començar per conèixer les necessitats reals dels nostres pobles: si no, és un intercanvi de cromos que consisteix en llevar algunes actuacions per a posar-ne unes altres. Per tant, això no és negociar”.

Trenco ha subratllat que “des de que estem a la Diputació hem reclamat que es cree una mesa de negociació abans d’aprovar qualsevol conveni singular perquè així tots els municipis tinguen les mateixes oportunitats i hi haja un criteri reglat a l’hora de firmar els convenis o d’oferir qualsevol altre tipus de suport econòmic als pobles de Castelló”. Trenco ha conclòs assegurant que Compromís continuarà treballant per a plantejar la seua proposta per al pressupost de 2018 i “una vegada estiga feta, li l’enviarem a Moliner i que ell valore si són reivindicacions justes o no”.

————————

Trenco: “Precisamente, estábamos trabajando para hacer nuestra propuesta al presidente Moliner y ha sido una sorpresa enterarnos de que el presupuesto se ha presentado esta mañana”

La coalición presentará a la Diputación su propuesta con las necesidades de los alcaldes y concejales de Compromís para que se incluyan en el presupuesto de 2018
La Jana solicita de la institución provincial su colaboración para abordar la segunda fase de la adecuación de la piscina municipal

El Grupo Compromís de la Diputación está manteniendo una ronda de contactos con alcaldes y concejales de los municipios de Castellón donde la coalición tiene representación. El objetivo es elaborar una propuesta para que la Diputación la incluya en el presupuesto de 2018 de la institución. Uno de los pueblos que han visitado ha sido la Jana, el Baix Maestrat. El alcalde, Domingo Tolós, y el concejal Àlex Vilanova, ha expuesto el diputado provincial la necesidad de acometer la segunda fase de la remodelación de la piscina provincial; unas obras en las que tendría que participar la Diputación de Castellón, como se hizo en la primera fase. En este sentido, el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, ha destacado que “la Diputación debe ser la primera administración que acudir en la ayuda de los pueblos, especialmente, de los más pequeños”.

En esta línea, el portavoz de Compromís ha insistido en que “precisamente, estábamos trabajando para hacer nuestra propuesta al presidente Moliner y ha sido una sorpresa enterarnos de que el presupuesto se ha presentado esta mañana”. Trenco ha incidido en que “una negociación debe comenzar por conocer las necesidades reales de nuestros pueblos: si no, es un intercambio de cromos que consiste en quitar algunas actuaciones para poner otras. Por lo tanto, esto no es negociar”.

Trenco ha subrayado que “desde que estamos en la Diputación hemos reclamado que se cree una mesa de negociación antes de aprobar cualquier convenio singular para que así todos los municipios tengan las mismas oportunidades y haya un criterio reglado a la hora de firmar los convenios o de ofrecer cualquier otro tipo de apoyo económico a los pueblos de Castellón”. Trenco ha concluido asegurando que Compromís continuará trabajando para plantear su propuesta para el presupuesto de 2018 y “una vez esté hecha, se la enviaremos a Moliner y que él valore si son reivindicaciones justas o no”.