Borriol és l’únic municipi de més de 5.000 habitants sense biblioteca

El diputat de Compromís es reuneix amb l’alcalde Silverio Tena per abordar les solucions a un projecte que porta més de deu anys paralitzat
Tena: “Ens trobem desemparats institucionalment pel mateix partit que va deixar les arques municipals amb més de 3 milions d’euros en deutes”

“Borriol és l’únic municipi de la província de més de cinc mil habitants sense biblioteca. Tenen les obres de la Casa de la Cultura parades des de fa deu anys, amb el deteriorament que això comporta. Crec que ja va sent hora de solucionar aquest assumpte i per això estem aquí”. Així s’ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, després de la visita que el diputat ha realitzat a Borriol per interessar-se “una vegada més” per la paralització de l’edifici cultural de projectat fa una dècada en aquesta localitat de la Plana Alta.

Trenco ha recordat que el president de la Diputació, Javier Moliner, es va comprometre a estudiar la petició d’ajuda que li va fer l’alcalde de Borriol, Silverio Tena, fa mesos. “En aquesta reunió va estar també el diputat i regidor del PP a Borriol, Ibán Pauner, que coneix perfectament la necessitat que hi ha al poble de disposar d’un local cultural. Per això resulta sorprenent que el PP i Veïns de Borriol votaren en contra de la moció de Compromís i que, a més, els populars presentaran una esmena a la totalitat amb el pelegrí argument que la institució provincial no té competències en cultura”. El diputat de Compromís es refereix al que va passar en el ple municipal del passat 30 de gener, en què Compromís per Borriol va proposar una moció per posar fi als més de 10 anys en què es van iniciar les obres de la Casa de Cultura de Borriol, que havia d’albergar, entre d’altres espais, la biblioteca municipal, l’auditori i locals per a ús cultural i associatiu, i un local per a la banda de música.

“Va ser el govern del PP qui va projectar la Casa de la Cultura en l’emplaçament on, per cert, hi havia els llavadors municipals. Passats deu anys d’allò Borriol, ni té llavadors, ni biblioteca, ni cap local que complisca els requisits d’accessibilitat i altres perquè puga albergar alguna de les activitats i projectes que l’Ajuntament té pensats”, ha lamentat Trenco. El diputat de Compromís també ha insistit que el més urgent és “aconseguir el finançament de la Diputació perquè es puga actuar immediatament en un immoble les portes del qual s’han hagut de tapiar per posar fre als actes vandàlics que, lamentablement, ja ha hagut. El local es deteriora per moments i algú haurà d’assumir la responsabilitat que això estiga en una situació tan lamentable. Per això l’equip de Govern havia demanat un conveni amb la Diputació: perquè assumisquen la part que els correspon. Crec que és de justícia que ho facen ja que tot va començar quan el PP governava a Borriol”. A més, Trenco ha recalcat que els diners que s’ha invertit en la construcció de la Casa de la Cultura “es van a perdre irremeiablement si no s’actua ja”. Segons Trenco, “cal tenir altura de mires en qüestions d’aquest tipus perquè la conclusió de les obres i l’obertura de l’edifici és una cosa que beneficiarà al poble en el seu conjunt, no a uns pocs”.

Per la seua banda, l’alcalde, Silverio Tena, ha manifestat que “passada més d’una dècada, Borriol no ha rebut cap ajuda nominativa ni cap contracte singular de la Diputació de Castelló per poder acabar aquestes obres. Ens trobem desemparats institucionalment pel mateix partit que va deixar les arques municipals amb més de 3 milions d’euros en deutes”. També, la regidora Maryuri Gutiérrez ha assenyalat que, al seu parer, “estem discriminats ja que la Diputació aprova contínuament projectes de restauració i actuacions patrimonials i culturals per molts pobles de la província, excepte a Borriol”.

Acabar les obres de la Casa de la Cultura de Borriol té un cost de 180.000 euros, segons el projecte que va elaborar l’arquitecte municipal. “És una xifra que no podem assumir. A més, aquesta situació de bloqueig ens està fent perdre projectes que podríem dur a terme i no els fem per la falta d’un local en condicions. Aquesta és la situació que li vam exposar al president Moliner fa ja quatre mesos: espero que prompte ens done una resposta”, ha conclòs l’alcalde de Borriol.

————–

TRENCO: “YA VA SIENDO HORA DE DESBLOQUEAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE BORRIOL”

Tena: “Nos encontramos desamparados institucionalmente por el mismo partido que dejó las arcas municipales con más de 3 millones de euros en deudas”

El diputado de Compromís se reúne con el alcalde Silverio Tena para abordar las soluciones a un proyecto que lleva más de diez años paralizado

“Borriol es el único municipio de la provincia de más de cinco mil habitantes sin biblioteca. Tienen las obras de la Casa de la Cultura paradas desde hace diez años, con el deterioro que ello conlleva. Creo que ya va siendo hora de solucionar este asunto y por eso estamos aquí”. Así se ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, después de la visita que el diputado ha realizado a Borriol para interesarse “una vez más” por la paralización del edificio cultural de proyectado hace una década en esta localidad de la Plana Alta.

Trenco ha recordado que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, se comprometió a estudiar la petición de ayuda que le hizo el alcalde de Borriol, Silverio Tena, hace meses. “En esa reunión estuvo también el diputado y concejal del PP en Borriol, Iván Pauner, que conoce perfectamente la necesidad que hay en el pueblo de contar con un local cultural. Por eso resulta sorprendente que el PP i Veïns de Borriol votaran en contra de la moción de Compromís y que, además, los populares presentaran una enmienda a la totalidad con el peregrino argumento de que la institución provincial no tiene competencias en cultura”. El diputado de Compromís se refiere a lo sucedido en el pleno municipal del pasado 30 de enero, en el que Compromís per Borriol propuso una moción para poner fin a los más de 10 años en que se iniciaron las obras de la Casa de Cultura de Borriol, que debía albergar, entre otros espacios, la biblioteca municipal, el auditorio y locales para uso cultural y asociativo, y un local para la banda de música. “Fue el gobierno del PP quien proyectó la Casa de la Cultura, en el emplazamiento donde, por cierto, estaban los lavaderos. Pasados diez años de aquello Borriol, ni tiene lavaderos, ni biblioteca, ni ningún local que cumpla los requisitos de accesibilidad y otros para que pueda albergar alguna de las actividades y proyectos que el Ayuntamiento tiene pensados”, ha lamentado Trenco.

El diputado de Compromís también ha insistido en que lo más urgente es “conseguir la financiación de la Diputación para que se pueda actuar de inmediato en un inmueble cuyas puertas se han tenido que tapiar para poner freno a los actos vandálicos que, lamentablemente, ya se ha habido. El local se deteriora por momentos y alguien tendrá que asumir la responsabilidad de que esto esté e una situación tan lamentable. Por eso el equipo de Gobierno había pedido un convenio con la Diputación: para asumieran la parte que les corresponde. Creo que es de justicia que lo hagan puesto que todo empezó cuando el PP gobernaba Borriol”. Además, Trenco ha recalcado que el dinero que se ha invertido en la construcción de la Casa de la Cultura “se va a perder irremediablemente si no se actúa ya”. Según Trenco, “hay que tener altura de miras en cuestiones de este tipo porque la conclusión de las obras y la apertura del edificio es algo que beneficiará al pueblo en su conjunto, no a unos pocos”.

Por su parte, el alcalde, Silverio Tena, ha manifestado que “pasada más de una década, Borriol no ha recibido ninguna ayuda nominativa ni ningún contrato singular de la Diputación de Castellón para poder terminar esas obras. Nos encontramos desamparados institucionalmente por el mismo partido que dejó las arcas municipales con más de 3 millones de euros en deudas”. También, la concejal Maryuri Gutiérrez ha señalado que, en su opinión, “estamos discriminados puesto que la Diputación aprueba continuamente proyectos de restauración y actuaciones patrimoniales y culturales por muchos pueblos de la provincia, excepto en Borriol”.

Acabar las obras de la Casa de la Cultura de Borriol tiene un coste de 180.000 euros, según el proyecto que elaboró el arquitecto municipal. “Es una cifra que no podemos asumir. Además, esta situación de bloqueo nos está haciendo perder proyectos que podríamos llevar a cabo y no los hacemos por la falta de un local en condiciones. Esa es la situación que le expusimos al presidente Moliner hace ya cuatro meses: espero que pronto no dé una respuesta”, ha concluido el alcalde de Borriol.

Arxivat en: Pobles

Comentaris

  1. José María Arnau diu:

    Los que estamos desamparados son las urbanizaciones de montaña de la carretera alcora que estamos abandonados solo somos buenos para pagar el IBI y los demás impuestos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *