Avancem pel poble recull propostes al terme de les Useres

Avancem pel poble ha celebrat aquesta vesprada de dissabte la segona sessió de recollida de propostes a la partida de les Crevades (les Useres). L’acte ha comptat amb la participació de més d’una trentena de veïns i veïnes del terme municipal, que han aportat idees per incorporar al futur programa de la nova candidatura.

Durant la trobada veïnal també s’ha presentat part de l’equip de treball d’Avancem pel poble. Cristina Flors Barberà, com a cap de llista, Patricia Miguel Gual i Jorge Guillot Miralles han explicat que l’objectiu d’aquest projecte municipalista a les Useres és “posar les persones al centre” de les polítiques locals, mitjançant la “participació ciutadana” i la “transparència”.

———————

Avancem pel poble recoge propuestas en el término municipal de les Useres

Avancem pel poble ha celebrado esta tarde la segunda sesión de recogida de propuestas en la partida de les Crevades (les Useres). El acto ha contado con la participación de más de una treintena de vecinos y vecinas del término municipal, que han aportado ideas para incorporar al futuro programa de la nueva candidatura.

Durante el encuentro vecinal también se ha presentado parte del equipo de trabajo de Avancem pel poble. Cristina Flors Barberà, como cabeza de lista, Patricia Miguel Gual y Jorge Guillot Miralles han explicado que el objetivo de este proyecto municipalista en les Useres es “poner las personas en el centro” de las políticas locales, mediante la “participación ciudadana” y la “transparencia”.