Compromís ha demanat una revisió del model de funcionament del taxi a demanda que va impulsar la Diputació de Castelló el 2018. Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, després de rebre contestació a la sol·licitud d’informació que va demanar al mes de gener sobre este servei. «Demanem una vegada més, una avaluació del funcionament del taxi a demanda impulsat per la Diputació. Després de vore els resultats de l’any passat, sols s’han gastat uns 35.000 € d’un total de 309.000 €», ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial. Esta xifra representa poc més del 12% del pressupost previst per a este servei, i queda lluny de les expectatives creades inicialment.

El portaveu de Compromís ha recordat que en este ple de febrer ja es va aprovar una modificació per tal que els usuaris pogueren recuperar els diners que paguen quan tornen del servei mèdic a la seua localitat. Durant la seua intervenció, Trenco va recordar que hi havia casuístiques que no estaven replegades en la proposta inicial de subvencions «Ara apareix una d’elles: quan una persona li fa falta el servei i no pot demanar-ho prèviament a l’ajuntament, concretament quan un taxi baixa a una persona i després ja no la puja. Este usuari ha de pagar de la seua butxaca la tornada perquè no l’ha contractada l’ajuntament; per tant ha de pagar l’usuari i després tornar-li els diners.»

«Des de Compromís continuem pensant que la millor forma d’organitzar este sistema i que siga més eficaç i econòmic, seria a través d’una central de reserves», ha declarat el seu portaveu.

——————————-

COMPROMÍS ALERTA QUE SOLO SE HA UTILIZADO UN 12% DE LAS SUBVENCIONES PREVISTAS PARA El TAXI A DEMANDA.

Trenco: «Pedimos una vez más, una evaluación del funcionamiento del taxi a demanda impulsado por la Diputación.»

Compromís ha pedido una revisión del modelo de funcionamiento del taxi a demanda que impulsó la Diputación de Castelló el 2018. Así lo ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, después de recibir contestación a la solicitud de información que pidió en el mes de enero sobre este servicio. «Pedimos una vez más, una evaluación del funcionamiento del taxi a demanda impulsado por la Diputación. Después de ver los resultados del año pasado, solo se han gastado unos 35.000 € de un total de 309.000 €», ha explicado el portavoz de Compromís en la institución provincial. Esta cifra representa poco más del 12% del presupuesto previsto para este servicio, y queda lejos de las expectativas creadas inicialmente.

El portavoz de Compromís ha recordado que en este pleno de febrero ya se aprobó una modificación para que los usuarios pudieran recuperar el dinero que pagan cuando vuelven del servicio médico a su localidad. Durante su intervención, Trenco recordó que había casuísticas que no estaban recogidas en la propuesta inicial de subvenciones «Ahora aparece una de ellas: cuando una persona le hace falta el servicio y no puede pedirlo previamente en el ayuntamiento, concretamente cuando uno taxi baja a una persona y después ya no la sube. Este usuario tiene que pagar de su bolsillo la vuelta porque no la ha contratado el ayuntamiento; por lo tanto tiene que pagar el usuario y después devolverle el dinero.»

«Desde Compromís continuamos pensando que la mejor forma de organizar este sistema y que sea más eficaz y económico, seria a través de una central de reservas», ha declarado su portavoz.