Compromís per Alcalà reclama al consistori l’informe municipal sobre filtracions irregulars d’aigües residuals

La regidora de Compromís per Alcalà, Maria Sorlí, ha reclamat en reiterades ocasions a l’equip de govern l’informe que Conselleria de Medi Ambient li va encarregar en 2017 arran del tancament de la platja de les Fonts d’Alcossebre per l’alt nivell d’E.coli a l’aigua. L’objectiu d’aquest estudi era esbrinar l’origen de les aigües que, segons l’edila, “contaminen any rere any la nostra costa i posen en greu perill la salut de la població, a més de perjudicar la marca turística del nostre municipi”. No obstant això, Sorlí ha afegit que “avui dia, ni la Conselleria ni l’oposició tenim notícia dels resultats del mateix ni, per tant, de la causa de les fuites”.

Així li ho ha traslladat Sorlí al diputat provincial de Cicle Integral de l’Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, en la seua visita a la zona afectada. Garcia ha expressat la seua preocupació pel vessament irregular d’aigües residuals a la costa d’Alcalà i ha apuntat que “el compromís de la Diputació en aquesta legislatura és el d’aconseguir el sanejament íntegre de les aigües a les nostres comarques”. “Cal conscienciar els ajuntaments que la salubritat del cicle de l’aigua és una competència municipal que no es pot deixar de banda per més temps”, ha conclòs.


Compromís per Alcalà reclama al consistorio el informe municipal sobre filtraciones irregulares de aguas residuales

La concejala de Compromís per Alcalà, Maria Sorlí, ha reclamado en reiteradas ocasiones al equipo de gobierno el informe que Conselleria de Medio Ambiente le encargó en 2017 a raíz del cierre de la playa de les Fonts de Alcossebre por el alto nivel de E.coli en el agua. El objetivo de este estudio era averiguar el origen de las aguas que, según la edila, “contaminan año tras año nuestra costa y ponen en grave peligro la salud de la población, además de perjudicar la marca turística de nuestro municipio”. Sin embargo, Sorlí ha añadido que “a día de hoy, ni la Conselleria ni la oposición tenemos noticia de los resultados del mismo ni, por lo tanto, de la causa de las fugas”.

Así se lo ha trasladado Sorlí al diputado provincial de Ciclo Integral del Agua, Renovables,
Residuos y Reciclaje, Ignasi Garcia, en su visita a la zona afectada. Garcia ha expresado su preocupación por el vertido irregular de aguas residuales en la costa de Alcalà y ha apuntado que “el compromiso de la Diputación en esta legislatura es el de conseguir el saneamiento íntegro de las aguas en nuestras comarcas”. “Hay que concienciar los ayuntamientos que la salubridad del ciclo del agua es una competencia municipal que no se puede dejar de lado por más tiempo”, ha concluido.