Tena felicita l’alcalde de Borriol per “arrancar el compromís de Diputació de reactivar Casa de Cultura”

El diputat autonòmic afirma que “per a Compromís per Borriol és prioritari donar solució a les malifetes del PP, com hem demostrat amb el col·lector. I ara arriba el torn de la Casa de Cultura”

Hèctor Ramos es reuneix amb la diputada provincial de Cultura perdonar viabilitat a l’obra paralitzada des de maig del 2008

El diputat autonòmic de Compromís i ex primer edil de Borriol, Silverio Tena, ha felicitat l’alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, per aprofitar la visita del dimecres del president de la Diputació, José Martí, i aconseguir “arrancar un compromís de la Diputació Provincial per a reactivar el projecte de casa de Cultura paralitzada pel PP”. El diputat autonòmic de Compromís ha manifestat que “des de Compromís estarem vigilants per a fer realitat el l’anunci de Martí, perquè el projecte, imprescindible per al municipi, es reactive en el termini més breu possible després de més d’una dècada de paràlisi”.

Tena ha agraït al president de la corporació provincial el seu compromís per a desbloquejar un projecte milionari que el PP va deixar empantanat i ha manifestat que “esperem que en el termini més breu possible es faça realitat el compromís amb terminis i inversions per a reactivar el projecte”.

El diputat autonòmic de Compromís ha agraït a l’alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, que aprofitara la visita de la consellera de Medi Ambient i del president de la Diputació al col·lector de Borriol per desplaçar-se també fins a l’estructura paralitzada de la Casa de Cultura. “La col·laboració institucional ha sigut clau per a desbloquejar el col·lector que donarà solució a anys d’abocaments i de contaminació del subsòl provocat per la mala gestió i per les corrupteles del PP. Ara que aquest projecte arriba a la seua recta final després d’anys de treball, hem de desbloquejar la Casa de la Cultura de Borriol, que és
un altre exemple de la inoperància del PP, ja que també van deixar empantanat aquest projecte”, conclou Tena.

Avui mateix, Ramos s’ha reunit amb la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, per a incloure en l’agenda política de la Diputació de Castelló la necessitat de culminar aquest projecte que, segons l’alcalde de la localitat, és “imprescindible per a donar un nou impuls a les nombroses activitats culturals i associatives que desenvolupen les diferents entitats de la localitat de Borriol”.


Tena felicita al alcalde de Borriol por “arrancar un compromiso de Diputació para reactivar Casa de Cultura”

El diputado autonómico afirma que “para Compromís per Borriol es prioritario dar solución a los entuertos del PP, como hemos demostrado con el colector. Y ahora llega el turno de la Casa de Cultura”

Hèctor Ramos se reúne con la diputada provincial de Cultura para dar viabilidad a la obra
paralizada desde mayo del 2008

El diputado autonómico de Compromís y ex primer edil de Borriol, Silverio Tena, ha felicitado al alcalde de Borriol, Héctor Ramos, por aprovechar la visita del miércoles del presidente de la Diputació, José Martí, para “arrancar un compromiso de la Diputació Provincial para reactivar el proyecto de casa de Cultura paralizada por el PP”. El diputado autonómico de Compromís ha manifestado que “desde el colectivo local de Compromís estaremos vigilantes para hacer realidad el anuncio de Martí, para que el proyecto, imprescindible para el municipio, se reactive en el plazo más breve posible después de más de una década de parálisis”.

Tena ha agradecido al presidente de la corporación provincial su compromiso para desbloquear un proyecto millonario que el PP dejó empantanado y ha manifestado que “esperamos que en el plazo más breve posible se haga realidad el compromiso con plazos e inversiones para reactivar el proyecto”.

El diputado autonómico de Compromís ha agradecido al alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, que aprovechara la visita de la consejera de Medio Ambiente y del presidente de la Diputación al colector de Borriol para desplazarse también hasta la estructura paralizada de la Casa de Cultura. “La colaboración institucional ha sido clave para desbloquear el colector que dará solución a años de vertidos y de contaminación del subsuelo provocado por la mala gestión y por las corruptelas del PP. Ahora que este proyecto llega a su recta final después de años de trabajo, tenemos que desbloquear la Casa de la Cultura de Borriol, que es otro ejemplo de la inoperancia del PP, puesto que también dejaron empantanado este proyecto”, concluye Tena.

Hoy mismo, Ramos se ha reunido con la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, para incluir en la agenda política de la Diputación de Castelló la necesidad de culminar este proyecto que, según el alcalde de la localidad, es “imprescindible para dar un nuevo impulso a las numerosas actividades culturales y asociativas que desarrollan las diferentes entidades de la localidad de Borriol”.