Compromís per Onda no acudirà demà al ple extraordinari en coherència amb les mesures preventives de la quarantena pel Covid-19

  • La coalició lamenta la “irresponsabilitat” de la popular Carmina Ballester davant l’estat d’alarma i demana ajornar la sessió
  • Pastor: “Resulta del tot oportunista que l’alcaldessa aprofite una crisi sanitària tan greu per a minorar la representació dels partits polítics de l’oposició”

Compromís per Onda ha lamentat la decisió de l’alcaldessa, Carmina Ballester, de convocar un plenari extraordinari per a demà dimecres 25 de març, “moment en què els contagis per COVID-19 estan augmentant a un ritme molt elevat i a pesar que tots els tràmits administratius han quedat paralitzats fins que finalitze l’estat d’alarma”, ha expressat el seu portaveu, Lluís Pastor. Segons ha dit, “és un plenari totalment innecessari, degut que cap dels acords que prenguem podrà ser tramitat fins que finalitze la quarantena”. Per això, Pastor pensa que “el més sensat seria fer el plenari telemàticament o ajornar la celebració del mateix fins aleshores”.

Segons explica el portaveu de Compromís a la localitat, en aquest plenari es preveu aprovar d’un pla econòmic financer, “fruit de l’incompliment de la regla de despesa per part del govern popular”, un reconeixement extrajudicial de crèdit i una modificació de crèdit que va lligada a l’aprovació del pla econòmic, a més d’una esmena per afegir un milió d’euros per al pla anunciat pel govern municipal per a autònoms i ajudes a la contractació.

En aquest sentit, Pastor hi ha manifestat que “en moments difícils com els que estem vivint, cal que treballem junts tots els grups i sumem esforços pel bé de tot el veïnat” i ha aclarit que “des de Compromís donarem suport les mesures anunciades per l’alcaldessa, però s’ha de fer en el moment adequat”. La coalició sosté que “convocar ara un plenari extraordinari no farà que el procediment administratiu siga més ràpid, ja que no es podrà tramitar l’expedient fins al fi de l’estat d’alarma”. “Pensem que celebrar-lo suposa posar en risc de contagi a regidors, regidores i funcionariat, així com a les seues famílies. Per tant, des de Compromís serem responsables i no acudirem al plenari”.

Per altra banda, el portaveu de Compromís per Onda ha criticat durament “l’oportunisme” de Carmina Ballester, ja que “tracta d’aprofitar una crisi sanitària greu per a minorar la representació dels diferents partits polítics, mitjançant una decisió totalment arbitrària com la de convocar un plenari extraordinari en ple estat d’alarma”. Per a Pastor, “està vulnerant clarament el nostre dret a la representació reflectida al Reglament Orgànic Municipal, ja que diversos regidors i regidores no podran acudir al plenari per estar en quarantena” ha concretat.

Finalment, Pastor ha retret a Ballester que “no s’haja posat en contacte amb els portaveus de l’oposició, ja que no hem rebut cap informació respecte a les mesures econòmiques més enllà dels anuncis a la premsa”. Per això, li proposa fer juntes de portaveus de manera telemàtica i apostar per “la unitat política i la col·laboració per fer front a aquesta crisi”, ha conclòs. 


Compromís per Onda no acudirá mañana al pleno extraordinario en coherencia con las medidas preventivas de la cuarentena por el Covid-19

  • La coalición lamenta la “irresponsabilidad” de la popular Carmina Ballester ante el estado de alarma y pide aplazar la sesión
  • Pastor: “Resulta del todo oportunista que la alcaldesa aproveche una crisis sanitaria tan grave para minorar la representación de los partidos políticos de la oposición”

Compromís per Onda ha lamentado la decisión de la alcaldesa, Carmina Ballester, de convocar un plenario extraordinario para mañana miércoles 25 de marzo, “momento en que los contagios por COVID-19 están aumentando a un ritmo muy elevado y a pesar de que todos los trámites administrativos han quedado paralizados hasta que finalice el estado de alarma”, ha expresado su portavoz, Lluís Pastor. Según ha dicho, “es un plenario totalmente innecesario, debido que ninguno de los acuerdos que tomemos podrá ser tramitado hasta que finalice la cuarentena”. Por eso, Pastor piensa que “el más sensato sería hacer el plenario telemáticamente o aplazar la celebración del mismo hasta entonces”.

Según explica el portavoz de Compromís en la localidad, en este plenario se prevé aprobar de un plan económico financiero, “fruto del incumplimiento de la regla de gasto por parte del gobierno popular”, un reconocimiento extrajudicial de crédito y una modificación de crédito que va ligada a la aprobación del plan económico, además de una enmienda para añadir un millón de euros para el plan anunciado por el gobierno municipal para autónomos y ayudas a la contratación.

En este sentido, Pastor ha manifestado que “en momentos difíciles como los que estamos viviendo, hace falta que trabajemos juntos todos los grupos y sumemos esfuerzos por el bien de todo el vecindario” y ha aclarado que “desde Compromís apoyaremos las medidas anunciadas por la alcaldesa, pero se tiene que hacer en el momento adecuado”. La coalición sostiene que “convocar ahora un plenario extraordinario no hará que el procedimiento administrativo sea más rápido, puesto que no se podrá tramitar el expediente hasta el fin del estado de alarma”. “Pensamos que celebrarlo supone poner en riesgo de contagio a regidores, regidoras y funcionariado, así como a sus familias. Por lo tanto, desde Compromís seremos responsables y no acudiremos al pleno”.

Por otro lado, el portavoz de Compromís per Onda ha criticado duramente “el oportunismo” de Carmina Ballester, puesto que “trata de aprovechar una crisis sanitaria grave para minorar la representación de los diferentes partidos políticos, mediante una decisión totalmente arbitraria como la de convocar un plenario extraordinario en pleno estado de alarma”. Para Pastor, “está vulnerando claramente nuestro derecho a la representación reflejada al Reglamento Orgánico Municipal, puesto que varios regidores y regidoras no podrán acudir al plenario por estar en cuarentena” ha concretado.

Finalmente, Pastor ha reprochado a Ballester que “no se haya puesto en contacto con los portavoces de la oposición, ya que no hemos recibido ninguna información respecto a las medidas económicas más allá de los anuncios en la prensa”. Por eso, le propone hacer juntas de portavoces de manera telemática y apostar por “la unidad política y la colaboración para hacer frente a esta crisis”, ha concluido.