Compromís per Alcalà-Alcossebre demana revisar taxes i reforçar els serveis municipals per “minimitzar” els efectes del Covid-19

La coalició valencianista durà al pròxim ple una moció amb propostes per “pal·liar la crisi econòmica que provocarà la quarantena a la localitat” 

El grup Compromís per Alcalà-Alcossebre presentarà al pròxim Ple Ordinari una sèrie de proposicions per “pal·liar els efectes adversos que està provocant la quarantena pel COVID-19” al municipi. La seua portaveu, Maria Sorlí, afirma que després de la pandèmia “ens trobarem en un nou context de crisi econòmica” i que per això “cal planificar mesures a curt termini que minimitzen els seus efectes immediats en la població”.

Les línies que recull la moció de la coalició es dirigeixen sobretot a les PIMES i veïnat de la localitat. Entre aquestes, Compromís per Alcalà-Alcossebre demana suspendre la taxa de terrasses en el període de confinament i la reducció d’aquesta quan finalitze, així com suspendre l’aplicació de l’ORA durant la quarantena i establir un sistema de subvencions per als comerços de la localitat.

La coalició també demana assegurar el pagament a aquelles persones que ara mateix són beneficiàries de beques de formació i proposa ampliar a mitjà termini l’oferta d’ocupació a l’ajuntament. “També reclamem que es blinden les garanties i serveis socials al nostre poble”, ha dit Sorlí. En aquesta línia, ha seguit, “cal augmentar la partida per a ajudes d’emergència a famílies en situació de vulnerabilitat, reforçar els Serveis Socials i el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància), i garantir la viabilitat econòmica de les guarderies i de l’Espai de Respir”. Per últim, proposen que, durant la situació d’emergència, es cree un servei de compra a domicili desenvolupat pel personal d’ajuntament, així com un servei de recollida d’escombraries porta a porta.


Compromís per Alcalà-Alcossebre pide revisar tasas y reforzar los servicios municipales para “minimizar” los efectos del Covid-19

La coalición valencianista llevará al próximo pleno una moción con propuestas para “paliar la crisis económica que provocará la cuarentena en la localidad”

El grupo Compromís per Alcalà-Alcossebre presentará al próximo Pleno Ordinario una serie de proposiciones para “paliar los efectos adversos que está provocando la cuarentena por el COVID-19” en el municipio. Su portavoz, Maria Sorlí, afirma que después de la pandemia “nos encontraremos en un nuevo contexto de crisis económica” y que por eso “hay que planificar medidas a corto plazo que minimicen sus efectos inmediatos en la población”.

Las líneas que recoge la moción de la coalición se dirigen sobre todo a las PYMES y vecindario de la localidad. Entre ellas, Compromís per Alcalà-Alcossebre pide suspender la tasa de terrazas en el periodo de confinamiento y la reducción de esta cuando finalice, así como suspender la aplicación de la ORA durante la cuarentena y establecer un sistema de subvenciones para los comercios de la localidad.

La coalición también pide asegurar el pago a aquellas personas que ahora mismo son beneficiarias de becas de formación y propone ampliar a medio plazo la oferta de ocupación en el ayuntamiento. “También reclamamos que se blinden las garantías y servicios sociales en nuestro pueblo”, ha dicho Sorlí. En esta línea, ha seguido, “hay que aumentar la partida para ayudas de emergencia a familias en situación de vulnerabilidad, reforzar los Servicios Sociales y el SEAFI (Servicio Especializado de Atención a la Familia y la Infancia), y garantizar la viabilidad económica de las guarderías y del Espacio de Respiro”. Por último, proponen que, durante la situación de emergencia, se cree un servicio de compra a domicilio desarrollado por el personal de ayuntamiento, así como un servicio de recogida de basura puerta a puerta.