La diputada Maria Fajardo considera “un contrasentit” que la Diputació vaja per darrere del sentir dels pobles i no demostre una major empatia amb els familiars i amb el compliment de la Llei de Memòria Històrica

Castelló, 29 d’octubre de 2023

La diputada de Compromís, Maria Fajardo, ha demanat explicacions pels motius de la Diputació a negar-se a col·laborar en els treballs d’exhumació i identificació de les víctimes de la guerra civil en diferents municipis de Castelló. Segons ha relatat Fajardo “la circumstància és especialment xocant, quan són els propis ajuntaments del seu partit, com en el cas de Moncofa, els qui ho estan fent possible davant la indiferència de la corporació provincial cap al contingut de la Llei de la Memòria Històrica”.

Maria Fajardo amb integrants d’Arqueoantro i el GRMH

Per a la diputada que els ajuntaments del PP, conscients de la importància dels treballs estiguen col·laborant i es negue l’organisme provincial “suposa un contrasentit i un menyspreu cap a les famílies afectades que busquen trobar als seus familiars” i assenyala que la Diputació “hauria de mostrar una major empatia amb els pobles i les seues gents, encara afectades pel que va suposar el colp militar i la Guerra Civil al nostre país, ja que en molts pobles es continua buscant a familiars com ocorre en els treballs de la fossa del xofer i amb treballs en marxa després de molts anys esperant”.

Fajardo considera que “encara que fora per humanitat si és que no creuen en les lleis, haurien d’atendre aquest tipus de peticions i el compliment dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments que hi havia planificats i tramitats” i que es van cancel·lar amb l’arribada al govern del PP. La retirada de fons va suposar una maçada que va alterar la planificació prevista d’identificació amb anàlisi d’ADN i que s’està suplint allà on és possible amb donacions privades. 

La negativa de la Diputació ha afectat diferents localitats que estaven pendents del compliment de la Llei de la Memòria Històrica i Democràtica. “Que expliquen si tenen algun criteri i si no és així, que reprenguen el més raonable per als drets de tots, que és identificar a qualsevol tipus de victima. No és un capritx que puga ser vulnerat i urgeix passar d’una vegada aquesta pàgina vergonyosa de la nostra història”, ha conclòs.

Compromís pide que Diputación explique por qué se niega a colaborar en las exhumaciones cuando sus ayuntamientos lo están haciendo

La diputada Maria Fajardo considera “un contrasentido” que la Diputació vaya por detrás del sentir de los pueblos y no demuestre una mayor empatía con los familiares y con el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

Castelló, 29 de octubre de 2023

La diputada de Compromís, Maria Fajardo, ha pedido explicaciones por los motivos de la Diputación a negarse a colaborar en los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil en distintos municipios de Castelló. Según ha relatado Fajardo “la circunstancia es especialmente chocante, cuando son los propios ayuntamientos de su partido, como en el caso de Moncofa, quienes lo están haciendo posible ante la indiferencia de la corporación provincial hacia el contenido de la Ley de la Memoria Histórica”. 

Para la diputada que los ayuntamientos del PP, conscientes de la importancia de los trabajos estén colaborando y se niegue el organismo provincial “supone un contrasentido y un desprecio hacia las familias afectadas que buscan encontrar a sus familiares” y señala que la Diputación “debería mostrar una mayor empatía con los pueblos y sus gentes, todavía afectadas por lo que supuso el golpe militar y la Guerra Civil en nuestro país, ya que en muchos pueblos se sigue buscando a familiares como ocurre en los trabajos de la fosa del chófer y con trabajos en marcha después de muchos años esperando”.

Fajardo considera que “aunque fuera por humanidad si es que no creen en las leyes, deberían atender este tipo de peticiones y el cumplimiento de los convenios de colaboración con los ayuntamientos que había planificados y tramitados” y que se cancelaron con la llegada al gobierno del PP. La retirada de fondos supuso un mazazo que alteró la planificación prevista de identificación con análisis de ADN y que se está supliendo allá donde es posible con donaciones privadas. 

La negativa de la Diputación ha afectado a distintas localidades que estaban pendientes del cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática. “Que expliquen si tienen algún criterio y si no es así, que retomen lo más razonable para los derechos de todos, que es identificar a cualquier tipo de victima. No es un capricho que pueda ser vulnerado y urge pasar de una vez esta página vergonzosa de nuestra historia”, ha concluido.