Indústria ceràmica, centres educatius i energies renovables entre les inversions retallades

Castelló, 31 d’octubre de 2023

Vicent Marzà ha considerat hui que els pressupostos de la Generalitat per 2024 son “perversos amb les comarques de Castelló”, contra les seues famílies i les classes mitjanes i vulnerables. Per a Compromís els comptes per 2024 “deixen massa coses de costat i trenquen amb la dinàmica de millora en la qualitat de vida i coses essencials en la vida de la ciutadania, fins a retallar sense cap remordiment les polítiques actives contra l’atur, o en industria”, ha assegurat. Tot i disposar els pressupostos d’un 16% més d’ingressos a compte, retallen en les polítiques essencials que necessita la ciutadania.

El diputat i portaveu adjunt de la coalició ha recordat com exitosos programes com Xarxa Llibres queden retallats, com ocorre també amb altres partides dedicades a la promoció de l’ocupació en més d’un 38%. Marzà també ha recriminat que moltes obres necessàries i esperades de construcció de centres educatius “estan en perill”, ja que el Pla Edificant està qüestionat en els propers pressupostos, que posen fre a la creació d’ocupació i construcció de centres educatius. 

Però pel diputat és especialment greu que la industria ceràmica isca malparada després d’uns durs anys i amb una conjuntura internacional tan complicada, que pot fer pujar els costos de l’energia i afectar les exportacions. “Esta mateixa setmana també hem vist com el PP era molt ambigú a les Corts amb la defensa del centre logístic ceràmic i constatem ací com s’excedeixen amb les paraules dient que son els que més la defensen, però a l’hora de la veritat actuen en contra i es carreguen la línia del programa pilot per a la generació de forns elèctrics per a la industria ceràmica, quan precisament, necessiten tot el suport”, ha dit.

Per la seua banda el portaveu a la Diputació, David Guardiola, ha lamentat que estos pressupostos “antisocials” que donen l’esquena a aturats i aturades de les comarques de Castelló, “compliquen la investigació ceràmica i l’aposta ciutadana per les energies renovables a les nostres comarques, ja que redueix les partides per l’IVACE”.

Marzà tilde de perversos por Castelló los presupuestos de la Generalitat, para ir en contra de las familias y de las clases medias y vulnerables 

Industria cerámica, centros educativos y energías renovables entre las inversiones recortadas

Castelló, 31 de octubre de 2023

Vicent Marzà ha considerado hoy que los presupuestos de la Generalitat para 2024 son “perversos con las comarcas de Castelló”, contra sus familias y las clases medias y vulnerables. Para Compromís las cuentas por 2024 “dejan demasiadas cosas de lado y rompen con la dinámica de mejora en la calidad de vida y cosas esenciales en la vida de la ciudadanía, hasta recortar sin ningún remordimiento las políticas activas contra el paro, o en industria”, ha asegurado. A pesar de disponer los presupuestos de un 16% más de ingresos a cuenta, recortan en las políticas esenciales que necesita la ciudadanía.

El diputado y portavoz adjunto de la coalición ha recordado como exitosos programas como Xarxa Llibres quedan recortados, como ocurre también con otras partidas dedicadas a la promoción de la ocupación en más de un 38%. Marzà también ha recriminado que muchas obras necesarias y esperadas de construcción de centros educativos “están en peligro”, puesto que el Plan Edificant está cuestionado en los próximos presupuestos, que ponen freno a la creación de ocupación y construcción de centros educativos. 

Pero para el diputado es especialmente grave que la industria cerámica salga malparada después de unos duros años y con una coyuntura internacional tan complicada, que puede hacer subir los costes de la energía y afectar las exportaciones. “Esta misma semana también hemos visto en les Corts como el PP era muy ambiguo con la defensa del centro logístico cerámico y constatamos aquí como se exceden con las palabras diciendo que son los que más la defienden, pero a la hora de la verdad actuan en contra y se cargan la línea del programa piloto para la generación de hornos eléctricos para la industria cerámica, cuando precisamente, necesitan todo el apoyo”, ha dicho.

Por su parte el portavoz a la Diputación, David Guardiola, ha lamentado que estos presupuestos “antisociales” que dan la espalda a parados y paradas de las comarcas de Castelló, “complican la investigación cerámica y la apuesta ciudadana por las energías renovables en nuestras comarcas, puesto que reduce las partidas del IVACE”.