Nueva imagenEl consistori inicia una campanya informativa entre la ciutadania, perquè controle basses i piscines i frenar la reproducció dels insectes

L’Ajuntament de Betxí ha activat un pla especial de lluita contra els mosquits i ha destinat 3.000 euros per aquest fi

L’Ajuntament de Betxí s’ha posat mà a l’obra en la lluita contra els mosquits, després de detectar per primera vegada este estiu una presència important d’estos insectes en el municipi. Per això, el consistori ha iniciat ja les faenes de fumigació, que s’han iniciat en totes les urbanitzacions de la localitat: Solaig, Penya Negra, Versalles i, especialment l’àrea de Montserratr.”S’han destinat 3.000 euros per a este pla de fumigació, que ja està en marxa, amb l’objectiu d’atallar la presència de mosquits, però a més s’està desenrotllant una campanya d’informació entre els veïns perquè controlen i eviten l’acumulació d’aigua estancada, que és on es crien les seues larves, en basses, piscines…”.
Este pla de fumigació, que també incidirà en l’interior de trapes i sobreeixidors on puga quedar aigua estancada, tindrà continuïtat per a tractar de frenar l’aparició d’esta problemàtica en el municipi. De fet, el consistori ha projectat una planificació anual de les labors de fumigació i control per a anticipar-se i previndre la presència de mosquits el pròxim estiu.

AJUDES DE DIPUTACIÓ ACONESGUIDES PER COMPROMÍS
Cal ressenyar que Betxí figura entre els municipis que, al no estar ubicats en la franja costanera, no havia detectat anteriorment la incidència d’esta plaga que, fins a l’any passat tenia incidència principalment en localitats de la franja costanera. Esta circumstància va motivar que no s’acollira al primer pla d’ajudes de Diputació. “Agraïm que des del Grup Compromís en la Diputació s’haja aconseguit que la corporació provincial aprovara un nou pla d’ajudes urgent a què ens podrem acollir municipis com el nostre, que ha detectat el problema tan recentment”, ha dit l’alcalde.
De fet, a proposta del grup Compromís en la Diputació, el ple de la corporació provincial va aprovar tornar a traure un pla urgent d’ajudes contra els mosquits amb els 90.000 euros que es van quedar sense adjudicar en el primer pla -que només va distribuir 60.000 euros entre les localitats-.

BETXÍ DESTINA 3.000 EUROS A UN PLAN DE FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS E INICIA EL TRATAMIENTO EN LAS URBANIZACIONES DEL MUNICIPIO

El Consistorio inicia una campaña informativa entre la ciudadanía, para que controle balsas y piscinas y frenar la reproducción de los insectos

El Ayuntamiento de Betxí ha activado un plan especial de lucha contra los mosquitos y ha destinado 3.000 euros para este fin

El Ayuntamiento de Betxi se ha puesto manos a la obra en la lucha contra los mosquitos, tras detectar por primera vez este verano una presencia importante de estos insectos en el municipio. Por ello, el Consistorio ha iniciado ya las labores de fumigación, que se han iniciado en todas las urbanizaciones de la localidad: Solaig, Penya Negra, Versalles y, especialmente el área de Montserratr. “Se han destinado 3.000 euros para este plan de fumigación, que ya está en marcha, con el objetivo de atajar la presencia de mosquitos, pero además se está desarrollando una campaña de información entre los vecinos para que controlen y eviten la acumulación de agua estancada, que es donde se crian sus larvas, en balsas, piscinas…”.
Este plan de fumigación, que también incidirá en el interior de trapas y aliviaderos donde pueda quedar agua estancada, tentrá continuidad para tratar de frenar la aparición de esta problemática en el municipio. De hecho, el Consistorio ha proyectado una planificación anual de las labores de fumigación y control para anticiparse y prevenir la presencia de mosquitos el próximo verano.

AYUDAS DE DIPUTACIÓN RECLAMADAS POR COMPROMÍS
Cabe reseñar que Betxí figura entre los municipios que, al no estar ubicados en la franja costera, no habia detectado anteriormente la incidencia de esta plaga que, hasta el año pasado tenía incidencia principalmente en localidades de la franja costera. Esta circunstancia motivó que no se acogiese al primer plan de ayudas de Diputación. “Agradecemos que desde el Grupo Compromís en la Diputación se haya logrado que la corporación provincial aprobase un plan de ayudas a las que nos podremos acoger municipios como el nuestro, que ha detectado el problema tan recientemente”, ha afirmado el alcalde.
De hecho, a propuesta del grupo Compromís en la Diputación, el pleno de la corporación provincial aprobó volver a sacar un plan urgente de ayudas contra los mosquitos con los 90.000 euros que se quedaron sin adjudicar en el primer plan -que sólo distribuyó 60.000 euros entre las localidades-.