La Diputació de Castelló ha tret a concurs la gestió de la granja que posseeix a Ares del Maestrat des de fa 20 anys, un tràmit que el PP ha aprovat en solitari, sense el recolzament de la resta dels grups i molt menys de Compromís. L’equip de govern de la Corporació Provincial ha argumentat que la instal·lació és insostenible econòmicament i que “no té cap sentit posseir cap empresa pròpia”.

El contracte de lloguer s’ha fet per 20.667 euros a l’any més IVA i una dècada de vigència. Però, segons les dades que consten en l’informe econòmic previ, la instal·lació registra importants pèrdues, ja que comptabilitza despeses de 275.000 euros anuals i els ingressos són de només 53.000 euros.

Davant estes xifres, el portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco, havia demanat que la Diputació encarregue un estudi de viabilitat de la granja per a poder conèixer les possibilitats de donar continuïtat a la instal·lació amb una orientació alternativa adaptada a les demandes actuals. En este sentit, Trenco ha reclamat que aquest informe, «reculla les possibilitats de col·laboració d’altres administracions com la Generalitat Valenciana, que ja ha mostrat el seu interès, la Universitat, entitats investigadores o empreses investigadores del sector». Per a Trenco no té sentit llogar per només 20.000 euros eixa instal·lació, a no ser que darrere d’eixa operació hi haja algun altre tipus d’interés.

Cal recordar que la granja d’Ares tenia com a principal funció promoure i fomentar la millora genètica de la ramaderia de Castelló introduint races pures i millorar la productivitat de les especies oví i caprí.

Aquesta funció es va materialitzar, primer com experiència pilot amb la reproducció de les races i també amb la producció de productes derivats; després, perquè es facilitava l’adquisició d’animals als propietaris provincials d’explotacions, amb els control sanitaris passats i d’excel·lent qualitat genètica, a preu de cost i amb una edat major a quan van ser adquirits per la Diputació. El diputat de Compromís ha explicat que «aquestes funció ja ha sigut assumides pel sector per la qual cosa es necessari buscar altres funcions per aquest centre i per això demanen que es busquen alternatives, i no ens sembla una bona opció que es privatitze».

Fins ara, com s’ha indicat, el centre tenia una dedicació especial a la reproducció i protecció de races, per a la qual cosa col·laborava amb l’Escola de veterinaris de València, la UPV i la Universitat de Saragossa, alhora que des de la granja es recolzava als municipis en l’organització de les fire agràries i ramaderes d’oví i caprí.

«La proposta que ha aprovat el PP és sols un arrendament però sense cap projecte d’explotació del futur de les instal·lacion, ha conclòs Trenco.